Lappilaiset oppilaitokset tiivistävät yhteistyötään ja koulutuskumppanuutta

Oppilaitokset sitoutuvat Lappilainen koulutuskumppanuus -hankkeessa luotuun yhteistyömalliin ja yhteisiin tavoitteisiin.

Oppilaitosten edustajat allekirjoittivat koulutuskumppanuus- ja yhteistyösopimuksen Rovaniemellä 14.12.2018.

​Perjantaina 14.12. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin Yliopisto, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Lapin ammattikorkeakoulu Oy ja Lapin Kesäyliopisto allekirjoittivat sopimuksen sitoutumisesta koulutuskumppanuuteen ja yhteistyöhön.

Työelämän murros luo uudenlaisia paineita koulutuksen suuntaan ja arvioiden mukaan jopa miljoona suomalaista tarvitsee uudelleenkouluttamista. Tulevaisuuden työtehtävät edellyttävät monialaista osaamista ja jatkuvaa uuden oppimista. Työelämän muutokset haastavat oppilaitokset tiivistämään yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.

Samalla myös oppilaitosten välisen yhteistyön tiivistämiselle on olemassa selkeä tarve. Koulutus- ja kehittämistarpeiden monialaistuessa oppilaitosten tulee pystyä tarjoamaan laaja-alaisia koulutuskokonaisuuksia. Tuotettaessa laaja-alaisia koulutuskokonaisuuksia oppilaitosten välinen yhteistyö tuo uusia mahdollisuuksia.

Yhteistyömallia on kehitetty kahden vuoden ajan ESR-rahoitteisen Lappilainen koulutuskumppanuus -hankkeen puitteissa. Oppilaitosten välinen yhteistyö perustuu verkostomaiseen toimintaan, jota ohjataan koordinaatioryhmän toimesta. Koordinaatioryhmä linjaa yhteistyön painopistealueet ja tavoitteet. Yhteistyössä toteutettavia koulutuskokonaisuuksia tullaan suuntaamaan mm. yrityksille sekä sosiaali- ja terveysalalle. Yhteistyöllä pyritään vastaamaan mm. Lapin teollisten suurinvestointien synnyttämiin koulutustarpeisiin.

Tänään allekirjoitetulla sopimuksella oppilaitokset sitoutuvat Lappilainen koulutuskumppanuus-hankkeessa luotuun yhteistyömalliin ja yhteisiin tavoitteisiin. Oppilaitokset sitoutuvat sopimuksella koulutusyhteistyöhön sekä ennakointitiedon, asiantuntijuuden ja osaamisen jakamiseen. Samalla sopijaosapuolet sitoutuvat myös yhteiskehittämään työelämäpalveluita sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyötä.

Lisätietoja
Antti Koski
koulutus- ja kehitysjohtaja
Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut
antti.koski@ulapland.fi
puh. 040 736 8481

Lisätietoja:
Lilja Virpi