Mobvet-hankeessa tavoitteena digitaalinen työskentelyalusta kansainväliseen valmennukseen

Mobvet-hanke 1.10.2018 - 30.9.2018.

​Mobvet-hankeverkoston toimijat kokoontuivat Italian Palermossa 25. - 26.10.2018.

​Mobility for Vocational Education and Training eli työnimeltä Mobvet on kansainvälisen oppilaitosverkoston strateginen kumppanuushanke, joka kuuluu Erasmus+ K2 -hankekokonaisuuteen vuosille 2018 – 2020. Verkostossa ovat mukana Tarton yliopisto, Tarton Ammattiopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammattiopisto Lappia, West-Nottinghamshiren ammattipisto Englannista, Palermon koulutuskeskus Italiasta sekä Acta Keskus Romanian Oradeasta.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on rakentaa digitaalinen työskentelyalusta kansainväliseen valmennukseen, jota hyödyntämällä opettajat ja opiskelijat olisivat valmiimpia työskentelemään ulkomailla ja kotimaassa. Opiskelijat valmennetaan työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä. Hankkeen alkuvaiheessa asiantuntijat rakentavat toimivaa ympäristöä. Myöhemmin opiskelijat tulevat mukaan hankkeen toteutukseen työskentelyalustan koekäyttövaiheessa.

Mobvet-hanke toteutetaan 1.10.2018 – 30.9.2020. Tarton yliopisto on hankkeen pää-koordinaattori. Hankkeen kokonaisbudjetti on 201 318 euroa, josta Lappian osuus 29 001 euroa. Ammattiopisto Lappiassa hanketta koordinoi hankekoordinaattori Marja-Liisa Tyystälä yhteistyössä hanketoimija Riitta Pistokosken, kv-työryhmän ja osaamisalojen tutoropettajien kanssa.

EU lippu_Erasmus +.jpg2015_08-Erasmus+-VET-webbanner-transparentblue.png

Lisätietoja:
Tyystälä Marja-Liisa