Kestävillä julkisilla hankinnoilla edistetään ympäristö- ja vastuullisuustavoitteiden saavuttamista

Energiansäästöviikko 8. - 14.10.2018

​Hankintakoordinaattori Riitta Räisänen kertoo, että monitoimilaitteet ovat hyvä esimerkki, kuinka ympäristökriteerit voidaan huomioida.

​Julkinen sektori hankkii tavaroita ja palveluja vuosittain noin 35 miljardilla eurolla. Kansallinen hankintalaki kannustaa ja mahdollistaa ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien huomioon ottamisen tehtäessä julkisia hankintoja.

Hankinnoissa voidaan soveltaa valintaperusteita tai ehtoja, jotka takaavat esimerkiksi ympäristön kannalta kestävämmät valinnat, edistävät kiertotaloutta, helpottavat heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä tai tukevat ihmisoikeuksien toteutumista.

Lappia tekee kestävän kehityksen mukaisia hankintoja


Lappian hankintakoordinaattori Riitta Räisänen kertoo, että koulutuskuntayhtymä on mukana KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimuksissa. KL-Kuntahankinnat Oy kilpailuttaa asiakkaidensa puolesta puitesopimuksia ja vastaa niiden sopimushallinnasta.

Lappia on mukana puitesopimuksissa, joissa ympäristökriteerit on huomioitu. Puitesopimuksia ovat mm.

 - Toimistotarvikkeet 2016 – 2020, toimittaja Lyreco Oy ekologisia tuotevaihtoehtoja tarjolla, perinteisille toimistotuotteille, ympäristöystävällisiä tuotevaihtoehtoja.

 -  Monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut 2018 – 2022, toimittaja Konica Minolta monitoimilaitteiden hankinta vähentää energiakulutusta, säästää luonnonvaroja, suhtautuu vastuuseensa erittäin vakavasti ja ympäristönsuojelu on nostettu keskeiseksi näkökohdaksi yhtiön johtamisfilosofiassa.

Monitoimilaitteet ovat hyvä esimerkki, kuinka monipuolisesti ympäristökriteerit voidaan huomioida, kertoo Riitta Räisänen.

- Laitteissa on alhaisempi energiakulutus, niissä on monia energiaa säästäviä ominaisuuksia, kuten mm. vuorovaikutteinen eco-ajastin ja TEC-arvon osoittama matala virrankulutus. Paperi on arvokas luonnonvara. Konica Minolta monitoimi-laitteissa hyödynnetään useita teknologioita, jotka vähentävät paperin käyttöä ja eliminoivat sen tuhlauksen – niin tulostuksessa kuin kopioinnissakin. Esimerkkinä kaksipuolinen tulostus, n-up-tulostus (usean dokumentin yhdistäminen samalle arkille) ja esikatselu (virhepainatuksen välttäminen) ja tyhjien sivujen automaattinen poisto. Hiilijalanjälki pienenee, koska monitoimilaitteiden HD-väriaine valmistetaan osittain biomassasta, mikä vähentää tuotannon ympäristövaikutuksia ja suosii uusiokäyttöä.

Voidakseen tehdä vaikuttavia päätöksiä hankinnoissaan entistä laajemmin, tulee Lappiassa kehittää osaamista ja ymmärrystä siitä, missä hankinnoissa kestävyys kannattaa huomioida ja miten. Lappian hankinnoissa tulisi olla tavoitteena hankkia haitta-aineettomia, vähän energiaa kuluttavia ja uudelleen käytettäviä ja kierrätettäviä tuotteita vastuullisilta tavarantoimittajilta. Jokainen Lappialaisen tulisi tuntea oman työnsä ympäristövaikutukset ja mahdollisuutensa vaikuttaa niihin, sanoo Riitta Räisänen.

Kestävä kehitys on osa Lappian konsernin toimintaa


Kestävä kehitys on kirjattu Lappian strategiaan ja osana talousarviota määritellään vuosittain teema kestävän kehityksen ohjelmaksi, joka ohjaa Lappian kestävän kehityksen toimenpiteitä arkeen jo kiinnittyneiden kestävän kehityksen toimien lisäksi. Lappian kestävän kehityksen ohjelman tavoitteena on edistää henkilökunnan ja opiskelijoiden ympäristömyönteisyyttä, hyvinvointia, kestäviä valintoja ja hankintoja, energiakulutuksen ja ympäristövaikutusten vähentämistä, jätteiden ja materiaalien kestävää käsittelyä, uusiutuvan energian vaihtoehtojen kehittämistä ja hyödyntäistä, kestävää kehitytä tukevien kumppanuuksien syntymistä, esim. Kuntahankinnat.

Kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja edistetään verkostoyhteistyöllä


Suomalaisia kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja edistetään jatkossa laaja-alaisen KEINO-verkostoyhteistyö kautta. KEINO on konsortio, johon kuuluvat Motiva Oy, Suomen Kuntaliitto Ry, Kuntahankinnat, Hansel Oy ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.
KEINON tehtävä on tuoda hankinta-ammattilaisille tietoa kestävien ja innovatiivisten hankintojen toteuttamista kansainvälisten esimerkkien kautta sekä edesauttaa suomalaisten hankinta esimerkkien leviämistä.

Mistä saa tietoa ja neuvoja?


Neuvontapalveluja tarjoavat muun muassa Motiva ja Kuntaliitto.

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet – Energia tehokkuus julkisissa hankinnoissa - Ohjeiden tarkoituksena on opastaa valtion viranomaisia, kuntia sekä muita organisaatioita ottamaan toiminnassaan huomioon energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet.
Tuoteryhmäkohtaisia ohjeita Tarkempia tuoteryhmäkohtaisia ohjeita löydät Motivan hankintapalvelun tietopankista. Ohjeita on mm. seuraaville tuoteryhmille ajoneuvot, energiansäästöpalvelut, IT- ja toimistolaitteet, joukkoliikenne, kuljetuspalvelut, lämmitys, rakentaminen, sähkö, työkoneet ja valaistus.

Energiansäästöviikon logo.jpg

Lisätietoja:
Räisänen Riitta