Liikkuva Lappia -hankkeesta buustia opiskelijoiden arkeen

Hankeaika 1.8.2017 - 30.6.2018

​Lappiassa on käynnistynyt Liikkuva Lappia –hanke, 1.8.2017 – 30.6.2018. Hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Kokonaisbudjetti on lähes 95 000 euroa. Liikkuva Lappia –hanke kuuluu Liikkuva koulu –ohjelmaan, joka on ollut osa Suomen hallituksen kärkihankkeita opetus- ja kulttuuriministeriössä. Ohjelma on laajentunut peruskouluista toisen asteen oppilaitoksiin.

Liikkuva Lappia -hankkeen ensisijaisena tavoitteena on muuttaa oppilaitosten toimintakulttuuria aktiivisemmaksi niin, että se tukisi opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja edistäisi opiskelukykyä.

Lappiassa on usean vuoden ajan kehitetty perinteistä liikuntaa kohti työhyvinvointia tukevaa, ennaltaehkäisevää toimintaa. Lähtökohtana on ollut ohjata ja valmentaa opiskelijoita ymmärtämään liikunnan ja terveiden elämäntapojen merkityksen osana tulevaisuuden työssä jaksamista. Erityisen merkityksellistä on ollut tukea opiskelijoita elämäntapamuutosprosessissa.

Hankkeessa on tavoitteena luoda malli, jossa liikunnallista aktiviteettia sijoitetaan opiskelupäivän yhteyteen, lukujärjestykseen niin, että jokaiselle opiskelijalle opetussuunnitelmaan kirjattu työhyvinvointia tukeva liikunta kulkee prosessimaisena koko koulutuksen läpi. Liikkuva Lappia –hankkeen toimijoina ovat projektipäällikkö Pekka Tiitinen ja projektityöntekijät Markus Hiukka ja Onni Huttunen.

Lappiaan aktiivisempia ja viihtyisämpiä opiskelupäiviä


Projektipäällikkö Pekka Tiitinen korostaa, että Liikkuva Lappia -hankkeessa on tärkeää opiskelijoiden ja opettajien osallisuus. Lappiassa ajatellaan asioista uusilla tavoilla. Tavoitteena on, että istutaan vähemmän, tuetaan opiskelua toiminnallisilla menetelmillä sekä liikutaan tauoilla.

- Lappiassa ollaan muuttamassa opiskelun perinteisiä rakenteita niin, että se tukee opiskelijan omaehtoista, suunnitelmallista liikkumista osana opiskelupäivää. Erillisistä työhyvinvoinnin opintokokonaisuuksista siirrytään tavoitteelliseen elämän muutosprosessiin, joka kestää koko opiskeluajan. Tällainen prosessimainen toiminta antaa valmiudet huolehtia omasta jaksamisesta myös työelämässä, korostaa Pekka Tiitinen.

Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä, joka on yhteydessä opintojen sujumiseen, hyvinvointiin ja tulevaan työkykyyn. Liikkumista lisäämällä voidaan edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä, mutta myös oppimisen edellytyksiä, kuten tarkkaavaisuutta ja muistia. Lisäksi yhdessä tekeminen lisää opintoihin kiinnittymistä ja yhteisöllisyyttä.

Liikkuva Lappia –hankkeessa verkostoidutaan ja tehdään yhteistyötä mm. kaupunkien, kuntien, yritysten ja urheiluseurojen kanssa.

- Liikkuva Lappia –hankkeessa tulemme syksyn aikana rakentamaan opiskelijoiden liikkumista tukevan verkoston paikallisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on opiskelijoiden aktivoiminen toimintaan paitsi oppilaitoksessa myös vapaa aikana, kertoo Tiitinen.

 

Lisätietoja:
Tiitinen Pekka