Hae nyt - Ulkomaanvaihdosta lisää osaamista ammattiisi

Tulevaisuuden ammattilainen Pohjois-Suomessa - The Professional of the Future in Northern Finland, Erasmus+ KA1-hanke 2017 - 2019

​Tulevaisuuden ammattilainen Pohjois-Suomessa - The Professional of the Future in Northern Finland -
hankkeeseen voivat osallistua Ammattiopisto Lappian kaikkien alojen (palvelu-, tekniikka, kulttuuri, luonto- ja hyvinvointi) opiskelijat ja asiantuntijat. Opiskelijaliikkuvuuksien kesto on 4 - 8 viikkoa, asiantuntijaliikkuvuudet ovat 4 - 7 päivän pituisia. Opiskelijoita hankkeeseen osallistuu 40 ja asiantuntijoita 12. Tämän hankkeen tarkoitus on vastata Lappian opiskelijoiden ja asiantuntijoiden esittämään todelliseen tarpeeseen kansainvälisen osaamisen lisäämisestä oppilaitoksessa ja talousalueella. Hankekausi on 1.6.2017 - 31.5.2019.

Hakuajat

Haku ensi kevään 2018 Kv-jaksoille on jo käynnissä ja hakemuksia otetaan vastaan 30.10.2017 saakka. Syksyn 2018 vaihtoihin haetaan 28.2.2018 mennessä ja kevään 2019 hakuaika 30.10.2018.

Hankkeen ulkomaiset partnerit

· Bildungs-Werkstatt Chemnitz gGmbH, Germany
· Derby College, United Kingdom
· E-tzik Fuerteventura S.L, Spain
· Proyecto Iberico, Poland
· CEIPES - Centro Internazionale per la Promozione dell Educazione e lo Sviluppo, Italy
· Pinelands Language Centre, United Kingdom
· Stichting ROC Summa College, Netherlands
· Tartu Kutsehariduskeskus, Estonia

Hankkeen tavoite on edistää nuorten työllistymistä, ammatillisen ja henkilökohtaisen kansainvälisen osaamisen lisäämistä sekä vahvistaa henkilökunnan kansainvälistä osaamista, jotta he voivat antaa opiskelijoille opetuksessaan ja ohjauksessaan tulevaisuuden työkaluja työelämässä menestymiseen. Opiskelijat lisäävät Kv-osaamistaan osallistumalla työssäoppimisjaksoihin, suorittamalla ammattiosaamisen näyttöjä tai niiden osia ulkomailla. Asiantuntijat osallistuvat ulkomailla työelämäjaksoille. Hankkeen avulla vastataan Lappian opiskelijoiden ja asiantuntijoiden yhä lisääntyvään kiinnostukseen ulkomaisiin harjoittelu- ja työelämäjaksoihin.

Hankkeessa mahdollistetaan opiskelijoiden ja asiantuntijoiden vertaisoppiminen kumppanuusmaissa. Opiskelijat suorittavat työssäoppimisjaksonsa ja mahdollisen ammattiosaamisen näytön tai sen osia yhteistyöoppilaitoksen järjestämässä työpaikassa, jossa lähettävän oppilaitoksen asiantuntijat arvioivat Kv-jakson/näytön yhteistyössä vastaanottavan organisaation edustajan kanssa. Näin erityisesti niissä tapauksissa, jossa vastaanottava organisaatio on uusi toimija hankeyhteistyössä. Lappian opiskelijat ja asiantuntijat perehtyvät kohdemaan oppilaitosten opetuksen sekä työssäoppimisen toteuttamiseen. Lisäksi hankkeessa tutustutaan kohdemaan työelämän ja oppilaitosten yhteistyöhön. Hankkeessa halutaan vertailla opetuksen ja ohjauksen toteutusta, ammattitaitovaatimuksia eri maissa, sekä huomioida myös kulttuurisidonnaisuus, joka vaikuttaa oppimisen arviointiin ja vaatimustasoon. Arviointeja toteutetaan ECVETin mukaisesti.

Hankkeen tarkoitus on lisäksi syventää ja laajentaa Lappian ulkomaista verkostoyhteistyötä, ja näin saada uusia kumppaneita tulevaisuuden kansainväliseen yhteistyöhön ja hankkeisiin.

Hankkeesta antavat tietoa alojen Kv-vastaavat


Kemi
Hyvinvointiala: Sirpa Hyttinen, puh. 050 310 9448
Palveluala: Mira Heikura, puh. 040 828 3420
Tekniikka: Outi Eerikkilä, puh. 040 867 8953

Loue
Luontoala: Mikko Lampela, puh. 040 352 4871

Muonio
Riitta Pistokoski, puh. 050 461 1337

Tornio
Kulttuuriala: Anne Tryyki, puh. 050 461 1227
Palveluala: Outi Pelttari, puh. 040 519 1479
Tekniikka: Markku Kasala, puh. 050 316 8272

 


 

Lisätietoja:
Tyystälä Marja-Liisa