Sanna Laihinen Lappian edustajaksi Visma InSchool -järjestelmän kehittämistyöhön

Ohjausryhmän jäsenyys on kaksivuotinen.

<p>​Sanna Laihinen korostaa, että&#160;Lappian&#160;Primus-työryhmän ja <br>kaikkien ohjelmistoja käyttävien kehittämistyö&#160;on tärkeää<br> mm. reformiin valmistauduttaessa.</p>

​Lappiassa on käytössä Visma InSchool opetustoimen hallinnon järjestelmä, jonka ohjelmistokokonaisuuteen kuuluvat Primus, Kurre ja Wilma. Ohjelmistotoimittaja on perustanut asiakkaista koostuvat neuvoa-antavat ohjausryhmät, jotka pääsevät vaikuttamaan tuotekehitykseen.

Sanna Laihinen on kutsuttu Lappian edustajaksi ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja korkeakoulutuksen asiakasohjausryhmään.

Vaikuttavuutta ohjausryhmän toiminnassa:

  • Pääsy vaikuttamaan tuotekehitykseen mm. kehityskohteiden priorisointiin
  • Pääsy näkemään kehitysversioita aikaisemmassa vaiheessa
  • Pääsy verkostoitumaan toisten ohjausryhmän jäsenten kanssa ja keskustelemaan tärkeistä ja  ajankohtaisista asioista kehittävässä hengessä
  • Lappian Primus-, Kurre- ja Wilma-käyttäjien näkemyksien, kokemuksien ja kehittämisideoiden eteenpäin viemin en ohjausryhmässä

Ohjausryhmän jäsenyys on kaksivuotinen. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa pääsääntöisesti asiakaspäivien yhteydessä. 
 

Lisätietoja:
Laihinen Sanna