Uusi ammatillinen koulutus

Uusi ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus uudistui vuoden 2018 alussa osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja on nyt entistä enemmän.

Uudistus toi muutoksia ammatillisen koulutuksen rahoitukseen, ohjaukseen, toimintaprosesseihin, tutkintojärjestelmään ja järjestäjärakenteisiin. Lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta yhdistettiin yhdeksi uudeksi laiksi.

OKM uusi ammatillinen koulutus.jpg

 

Yksilöllisyys

Opiskelija etenee opinnoissaan omien tarpeidensa ja edellytystensä mukaisesti ottaen huomioon työnantajan tarpeet.Osaaminen ratkaisee, ei opiskeluun käytetty aika.Oppilaitos ja opiskelija laativat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), johon kirjataan mm. työpaikalla tapahtuva oppiminen ja sen tavoitteet. Opiskelijan voi saada työpaikalle eri aikoina ja jakson vähimmäis- tai enimmäiskestoa ei ole. Näin voidaan paremmin huomioida erilaiset oppijat. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on tavoitteellista ja ohjattua.

 

Yksi tapa suorittaa tutkinto

Kaikki osaaminen osoitetaan näytöillä, jotka suoritetaan työpaikoilla käytännön työtehtävissä. On vain yksi tapa suorittaa ammatillinen tutkinto tai sen osa.Tutkintoja on vähemmän ja ne laaja-alaistuvat. Vuoden 2019 alusta lähtien ammatillisia perustutkintoja on 43, ammattitutkintoja 65 ja erikoisammattitutkintoja 56. Opiskelijat erikoistuvat tutkintojen sisällä ja valinnaisuutta on enemmän. Yritys voi vinkata opiskelijaa hankkimaan yrityksen tarvitsemaa osaamista. Opettaja ja työelämän edustaja arvioivat osaamisen yhdessä. Koulutuksen järjestäjä perehdyttää työelämää edustavat arvioijat.

 

Joustavat tavat oppia työelämässä

Koulutussopimus

Palkatonta työpaikalla tapahtuvaa oppimista ilman työsuhdetta.Koulutuksen järjestäjä ja työpaikka solmivat kirjallisen sopimuksen tutkinnon osittain. Sopimukseen määritellään käytännön työtehtävät opiskelijalle.Koulutuksen jär­jestäjä vastaa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.Työpaikalle nimetään työpaik­kaohjaaja, jota opettaja tukee ohjauksessa.Ohjauksesta ei makseta yritykselle korvausta. 


Oppisopimus

Opiskelija on työsuhteessa yrityk­seen ja hänelle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.Koulutuksen järjestäjä ja työpaikka solmivat kirjallisen sopimuksen tutkinnon osittain. Sopimukseen määritellään käytännön työtehtävät opiskelijalle.Työpaikalla tapahtuvaa oppimista voi tarvittaessa täydentää muissa oppimisympäristöissä.Opiskelija voi hankkia oppisopimuksella koko tutkinnon tai oppisopimus voidaan solmia tutkinnon osaan.Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta.Opiskelijan työpaikalla tapahtuva oppiminen voi sisältää sekä koulutus- että oppisopimuksen kautta tapahtuvaa oppimista.

 

Hyödyt työelämälle

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on loistava tapa rekrytoida.Opiskelijan työelämävalmiudet paranevat.Työelämän kohtaanto ongelma helpottuu, kun yrityksen tarpeet ja lähtökohdat voidaan huomioida entistä paremmin.Oppisopimuskoulutus, koulutussopimus ja näyttöjen arvioiminen on erinomainen mahdollisuus nähdä opiskelijoiden osaamista. Työpaikkojen kannattaa olla mukana ammatillisen koulutuksen arjessa tulevaisuuden työvoiman tarpeensa varmistamiseksi.Mahdollisuus suunnata opiskelijoiden osaamista ja valintoja yrityksen tarpeiden suuntaan.Räätälöity opintopolku vie ripeästi työelämään.Kaikki ammatillista tutkintoa suorittavat saavat valmiuksia ja osaamista toimia yrittäjämäisesti ja yrittäjänä.

 

Parasta osaamista

Olemme mukana Parasta osaamista -verkostohankkeessa, jossa:

tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudistumista toimintaympäristön ja lainsäädännön muuttuessakehitetään ja varmistetaan reformin tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä valtakunnallisesti luomalla laatua ja yhtenäisyyttä käytäntöihintuetaan erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja toteuttamisessa yhteistyössä työelämän kanssavalmennetaan työpaikkoja ja varmistaan niiden osallistumisen reformin suunnitteluun ja toteutukseen.

 

OKM

AmisreformiMikä muuttuu opiskelijalle?Mikä muuttuu työelämälle?Mikä muuttuu koulutuksen järjestäjälle?Mitä reformissa tehdään?Ohjaus- ja säätelyjärjestelmä HenkilökohtaistaminenOsaamisperusteisuusRahoitusjärjestelmäLain siirtymäsäännöksetReformisanasto Usein kysyttyjä kysymyksiä

 

Lisätietoja

Kuntayhtymän johtaja/rehtori​ Virpi Lilja, puh. 040 537 0860, virpi.lilja(at)lappia.fi

Innovaatiojohtaja Tuomo Palokangas, puh. 050 359 8406, tuomo.palokangas(at)lappia.fi

Osaamispalvelujohtaja Sanna Laihinen, puh. 040 595 7654, sanna.laihinen(at)lappia.fi

Osaamispalvelujohtaja Antti Päivärinta, puh. 050 461 2318, antti.paivarinta(at)lappia.fi