Lapin AMK - Sosiaalialan koulutus ja työelämän yhteistyöpäivä

  • photo1

28.4.2017 klo 08:15-11:45

Lapin AMK, Kosmos, luokka Gamma 2068, 2. krs, Tietokatu 1

Aamupäivän tavoitteena on miettiä yhdessä sosionomi (AMK) työtehtäviä muuttuneessa ja muuttuvassa työelämätilanteessa. Kohderyhmä: Sosionomikoulutuksen kanssa yhteistyötä tekevät: varhaiskasvatus, lastensuojelu, vammaispalvelut, sosiaalitoimi, Kela, TE-toimisto, työllisyyspalvelut, työhönvalmennussäätiöt, kriminaalihuolto, järjestöt, mielenterveystyö, päihdehuolto, vastaanottokeskus jne. 

Yhteistyöpäivä

Heidi Pyyny

Kutsu Lapin ammattikorkeakaoulun sosiaalialan koulutuksen työelämäpäivään.pdf