Tietoa työpaikkakouluttajalle

​Tietoa työpaikkakouluttajalle

Opiskelijalle nimetään työpaikalla vastuullinen työpaikkakouluttaja, joka vastaa käytännössä opiskelijan kouluttamisesta työtehtäviin.

 

Työpaikkakouluttaja

mahdollistaa ja suunnittelee yhdessä opiskelijan kanssa työssä oppimistaohjaa, tukee, sparraa ja arvioi opiskelijaa oppisopimuksen ajan jaantaa opiskelijalle palautetta ja arvioi sanallisesti opiskelijan ammattitaidon kehittymistä.


Arvioinnin tulee olla kannustavaa ja opiskelijan itsearviointia kehittävää.
Työssäoppimisen arviointi tehdään kolme kertaa vuodessa SopimusPro-järjestelmällä. Järjestämme työpaikkakouluttajille valmennusta vuosittain.

Tukea arkeen työpaikkakouluttajalle > Ohjaan.fi