Rekrytoiva oppisopimuskoulutus

Rekrytoiva oppisopimuskoulutus

Nuorten oppisopimuskoulutus

Voit rekrytoida nuoren kesätyön tai työssä oppimisen kautta. Alalle soveltuvuutta on mahdollista testata erilaisilla ennakkojaksoilla. Oppisopimus on mahdollista kaikille yli 15-vuotiaille.

 

VALMA-koulutuksesta oppisopimukseen

VALMA on ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta 15–29-vuotiaille nuorille. Se voi olla myös väylä oppisopimuskoulutukseen. VALMA kestää maksimissaan vuoden ja sen aikana nuori perehtyy mm. työelämän pelisääntöihin ja eri ammatteihin sekä saa tukea arjen- ja elämänhallintaan. VALMA-koulutus voi sisältää yksilöllisiä koulutukseen tutustumisjaksoja koulutusvalinnan vahvistamiseksi. Tällöin sekä nuori että sinä työnantajana voitte arvioida oppisopimuskoulutuksen edellytyksiä riskittömästi.

Oppisopimuskoulutukseen voi siirtyä jo VALMAn aikana työharjoittelujaksolta, jos opiskelijan ja yrityksen välille syntyy työsuhde. Yritykselle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestämisestä. Perustutkinnoissa koulutuskorvaus on 120 €/kk.

 

Joustava siirtymä oppilaitoksesta oppisopimuskoulutukseen

Mikäli nuori opiskelee ammatillisessa oppilaitoksessa ja työllistyy opintojensa aikana esimerkiksi työssäoppimispaikkaan, hänen on mahdollista siirtyä joustavasti oppisopimukseen. Siirtyminen on mahdollista missä tahansa opintojen vaiheessa ja suoritetut ammatilliset opinnot tunnustetaan osaksi tutkintoa. Siirtyminen suunnitellaan aina yksilöllisesti. Yritykselle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestämisestä.

 

Tutkinnon osan oppisopimus

Nuori, haluaisitko kokeilla oppisopimusta koko tutkintoa lyhyempänä jaksona?

Voimme räätälöidä nuorelle koulutuspolun esimerkiksi osatutkinnolle. Nuori voi jakaa oppisopimusopinnot pienempiin paloihin. Tutkinnon osan suorittaminen oppisopimuksella on mahdollista vähintään 4 kuukautta kestävän työsuhteen aikana. Yritykselle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestämisestä. Perustutkinnon osasta koulutuskorvaus on 120 €/kk. Mikäli työllistät työttömän työnhakijan, voit hakea palkkatukea TE-toimistosta. ​