Ratkaisut muutostilanteisiin

Ratkaisut muutostilanteisiin

Henkilöstön kehittäminen | Tukea rekrytointiin | Yrittäjän oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus vastaa sinun ja yrityksesi osaamisen kehittämistarpeisiin.

Voit kehittää henkilöstösi osaamista esim. päivittämällä tietoja toimialan kehittyessä tai uudelleenkouluttamalla tehtävänkuvan muuttuessa. Oppisopimuksella voit myös rekrytoida ja kouluttaa uuden työntekijän tehtäviinsä. Myös yrittäjä voi vahvistaa ammattitaitoaan oppisopimuksella.

 

Ratkaisut.jpg

 

Henkilöstön kehittäminen

Ammattitaitoinen henkilöstö on avain yrityksesi liiketoiminnan kehittymiseen. Osaamisen kehittäminen on tuottava investointi ja mahdollistaa menestymisen nyt ja tulevaisuudessa. Valitse oppisopimuskoulutus ja voit kouluttaa henkilöstöä joustavasti tarpeiden mukaisesti.

Työelämän muutostilanteet – esimerkiksi yrityksen liiketoiminnan kasvu, sukupolvenvaihdos, yritystoiminnan siirtäminen uudelle omistajalle tai toiminnan laajentaminen uusille toimialoille – haastavat yritystä ja henkilöstöä kehittämään osaamistaan. Oppisopimuksella parannat yrityksesi kilpailukykyä ja valmistaudut tulevaisuuteen!

Oppisopimuskoulutus sopii yrityksellesi, kun

haluat rekrytoida ja kouluttaa lisää ammattitaitoista työvoimaatyöntekijältä vaaditaan erityisosaamista, jota on mahdollista saada vain organisaation tarpeisiin räätälöidyllä koulutuksellahaluat kehittää organisaation osaamispääomaa ja täydentää henkilöstön ammattitaitoa lisäkoulutuksellahenkilöstöä koulutetaan uusiin työtehtäviinhaluat käyttää koulutusta henkilöstön sitouttajana.

 

Tukea rekrytointiin

Oppisopimus on joustava tapa yrityksesi tarvitseman uuden työvoiman pätevöittämiseen.

Oppisopimustoimisto tukee tarvittaessa rekrytoinnin käynnistämisessä yhteistyökumppaneinaan mm. TE-toimisto, yhdistykset ja järjestöt, kuntoutus-, ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät tahot sekä muut oppilaitokset. Myös Oppisopimusyksikön omista asiakkaista voi löytyä sopiva työntekijä.

Varmistu valinnasta ennen palkkaamista

Ei-työsuhteinen tutustumisjakso ennen oppisopimusta tukee rekrytointipäätöksessä. Työnantajana sinulla on käytettävissä useita vaihtoehtoja, joiden avulla voit varmistua palkattavan henkilön työmotivaatiosta ja soveltuvuudesta ennen varsinaisen oppisopimustyösuhteen aloittamista:

Työkokeilu TE-toimiston kauttaTyövoimapoliittinen koulutus, esim. moniala-/rekrykoulutus TE-toimiston kautta Työssäoppimisjaksot ammatillisesta koulutuksesta Työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen VALMA-koulutuksen kauttaAmmatillinen kuntoutusKuntouttava työtoiminta


Lisäksi lyhytkestoiset työsuhteet, esim. sesonkityöt, muu tuntityö tai palkkatuettu työjakso tutustuttavat hakeutujan ammattialaan ja yrityksen toimintaan. Myös tutkinnon osan suorittaminen oppisopimuksella toimii hyvänä kokeilujaksona ennen pidempiaikaisen työsuhteen solmimista.

Linkit

CV-nettiTE-toimiston työnantajapalvelut

 

Yrittäjän oppisopimuskoulutus

Yrittäjä- ja johtamiskoulutus oppisopimuskoulutuksena

Yrittäjä- ja johtamiskoulutus lisää yritysten johdon ja esimiesten johtamiseen liittyviä taitoja ja vahvistaa yrittäjäosaamista.

Yrittäjä! Vahvista osaamistasi opiskelemalla oppisopimuksella joko yrittämiseen liittyviä tutkintoja (esim. yrittäjän ammattitutkinto, yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto) tai oman toimialasi tutkintoja. Myös muu lisäkoulutus oppisopimuksella on mahdollista.

Räätälöimme koulutuksen osaamistavoitteesi perusteella. Koulutukseen liittyvät kehittämistehtävät tehdään yrityksesi kehittämistä silmällä pitäen, mikä antaa uusia valmiuksia yrityksesi luotsaamiseen.

Koulutus tarjoaa sinulle uusia työtapoja toiminnan analysointiin ja kehittämiseen. Opit tuntemaan entistä paremmin yrityksesi vahvuudet ja kehittämisalueet. Voit luoda yhteyksiä toisiin yrittäjiin ja saat arvokasta vertaistukea.

Mentori yrittäjän tukena

Oppisopimuskoulutuksessa yrittäjän tukena toimii mentori – toinen kokenut yrittäjä. Yrittäjä voi valita mentorin omasta yrittäjäverkostostaan tai oppisopimuskeskuksen ylläpitämästä mentoripankista. Mentori on yrittäjän sparraaja, keskustelukumppani ja tukihenkilö kaikissa oppisopimuskoulutuksen kysymyksissä.

Mentori on mukana yrittäjän henkilökohtaisen opiskeluohjelman, tavoitteiden ja ohjaussuunnitelman laatimisessa. Tavoitteena on, että mentori arvioi opiskelijan oppimista säännöllisesti ja antaa rakentavaa palautetta.
Yrittäjän onnistuneen oppisopimuksen perustana on mentorin vahva sitoutuminen opiskelijan ohjaukseen.

Yrittäjän osaamisen kehittäminen eri vaiheissa 

Yrittajan_osaamisen_kehittaminen.jpg