Oppisopimustoimiston palvelut

Oppisopimustoimiston palvelut

Ohjauspalvelut | Osaamis- ja työvoimatarvekartoitukset | Koulutussuunnittelu

 

Ohjauspalvelut

Oppisopimustoimisto tarjoaa kattavasti ohjauspalveluita oppisopimuskoulutuksen käynnistämiseen ja toteuttamiseen – niin työnantajalle kuin opiskelijalle. Palvelemme ja tiedotamme työnantajia myös erilaisissa tapahtumissa ja messuilla.

Työnantaja, palvelemme ennen koulutuksen aloittamista:

koulutussuunnittelussapaperiasioiden hoitamisessakerromme harkinnanvaraisesti myönnettävistä taloudellisista tuista koulutuksen toteuttamiseenohjaamme oikean toimijan puoleen, esim. palkkatuen osalta TE-toimistoonuuden työntekijän rekrytoinnissalisäksi suunnittelemme ja hankimme opiskelijalle tarvittavat tukitoimet.

 

Oppisopimutoimisto järjestää maksuttomia työpaikkakouluttajakoulutuksia, jotka tarjoavat käytännön työkaluja opiskelijan ohjaamiseen ja arvioimiseen. Koulutukseen voivat osallistua työpaikkakouluttajat, joilla on ohjattavana oppisopimusopiskelija ja oppisopimus on tehty Ammattiopisto Lappian oppisopimustoimiston kanssa. Koulutus kestää yhden päivän. 

Oppisopimussuunnittelija myös tukee opiskelijaa ja työpaikkakouluttajaa työpaikalla tapahtuvan ohjauksen toteuttamisessa.​

 

Osaamis- ja työvoimatarvekartoitukset

Osaava henkilöstö vahvistaa yrityksesi kilpailukykyä sekä tehostaa kehittymistä ja toimintaa. Kun yrityksesi tunnistaa osaamisen vahvuudet ja heikkoudet, se on kilpailussa vahvoilla!

Osaamis- ja työvoimatarvekartoituksen tuloksena syntyy ajantasainen raportti henkilöstösi tämän hetken osaamisesta ja tulevaisuuden osaamistarpeista. Selvitystyössä hyödynnetään C&Q-osaamiskartoitusohjelmaa. Osaamiskartoitus toimii strategisena työvälineenä.

Haastattelu toteutetaan yrityksessä ja se kestää noin 1,5 tuntia. Haastattelu ja raportti ovat maksuttomia, eivätkä sido jatkotoimiin. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Haastatteluun voi valmistautua selvittämällä ennakkoon henkilöstön määrän ammattiryhmittäin sekä näkemyksen kunkin ammattiryhmän rekrytointitarpeesta 1–5 vuoden ajalle.

Haastattelu sisältää seuraavat kysymykset:

Mitä osaamista organisaatiossanne ammattilaisilta edellytetään tällä hetkellä?Mitä osaamista organisaatiossanne tulevaisuudessa tarvitaan?Mitä osaamista henkilöstöllänne pitäisi olla nykyisen osaamisen lisäksi?Oletteko palkkaamassa henkilöstöä?Osallistuisiko joku henkilöstöstänne tutkintoon johtavaan koulutukseen?Mitä alihankintapalveluja tai tilapäistyövoimaa on ollut vaikea hankkia?Oletteko halukas tarjoamaan työharjoittelupaikkaa opiskelijoille?Mitä tietoja, taitoja ja asennetta vastavalmistuneilta tavallisimmin puuttuu?

 

Yritykselle tehty koulutussuunnitelma oikeuttaa koulutusvähennykseen verotuksessa. Me voimme työstää yrityksellesi koulutussuunnitelman osaamiskartoituksen pohjalta, pyydä tarjous!

Osaamiskartoitusten ja -analyysien avulla olemme luoneet alueellisesti merkittävää yhteistyötä osaamisen kehittämiseksi. Olemme nostaneet osaamisen hallinnan ja kehittämisen tärkeäksi kilpailutekijäksi. C&Q -osaamiskartoitusohjelman avulla olemme luoneet merkittäviä kehittämiskumppanuuksia alueellamme.

Ota yhteyttä, niin sovitaan aika haastattelulle.

 

Koulutussuunnittelu

Oppisopimustoimiston oppisopimussuunnittelijat tarjoavat tarpeisiin sopivat koulutusratkaisut. Koulutussuunnittelu voidaan aloittaa osaamis- ja työvoimatarvekartoituksella.

Oppisopimussuunnittelijat tukevat myös oppisopimuskoulutuksen käynnistämisessä ja mahdollisessa rekrytoinnissa. Suunnittelussa huomioidaan koulutuksen kestoon vaikuttava opiskelijan aiempi osaaminen. Myös opiskelijan tukitoimet suunnitellaan ennen koulutuksen käynnistymistä.

Työnantaja, opiskelija ja oppisopimustoimiston oppisopimussuunnittelija sopivat yhdessä työtehtävät koulutustavoitteen saavuttamiseksi. Tärkeää on, että työ ja koulutustavoite vastaavat toisiaan. Jos kaikkia tarvittavia työtehtäviä ei voi tehdä työpaikalla, on mahdollista käyttää useamman työnantajan työnantajarinkiä tai työkiertoa.

Tietopuoliset opinnot oppilaitoksessa täydentävät työpaikalla opittuja asioita. Myös tutkinnon osien suorittaminen oppisopimuskoulutuksella on mahdollista.

Henkilökohtaistaminen

tarkoittaa näyttötutkintojärjestelmässä tutkinnon suorittajan ja opiskelijan ohjauksen, neuvonnan, opetuksen ja tukitoimien suunnittelua sekä toteutusta

tehdään hakeutumisvaiheessa, tutkinnon suoritusvaiheessa sekä tarvittavan ammattitaidon hankkimisvaiheessa

huomioidaan mm. aiemmin hankittu osaaminen, joka voi vaikuttaa opintojen kestoon.

Monityönantajamalli

Opiskelija työskentelee useissa koulutuksen suorittamiseen soveltuvissa työpaikoissa.

Tietopuoliset opinnot

Oppisopimuskoulutukseen sisältyy yleensä oppilaitoksen järjestämiä tietopuolisia opintoja. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä vastaa oppilaitosyhteistyöstä ja tietopuolisen koulutuksen hankinnasta. Tietopuolinen koulutus on työnantajalle maksutonta. Opiskelijan tulee maksaa ainoastaan tutkintomaksu 58 euroa.

Tietopuoliset opinnot täydentävät oppisopimusopiskelijan työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tietopuolisen koulutuksen kokonaisuus koostuu oppilaitoksessa järjestettävistä lähiopetuspäivistä, erilaisista oppimistehtävistä, kehittämis- tai projektitöistä, itsenäisestä opiskelusta ja verkko-opiskelusta.

Tutkinnon osien suorittaminen

Oppisopimuksella voi suorittaa yksittäisen tutkinnon osan tai osia, esimerkiksi nk. kapea-alaisissa työtehtävissä. Oppisopimuskoulutuksen minimikesto on 4 kk. Hyvin edenneen tutkinnon osan jälkeen oppisopimusta on mahdollista jatkaa uusin tavoittein joko samassa tai jossain toisessa työpaikassa.

Työsuhteessa oleva voi päivittää omaa ammatillista osaamistaan suorittamalla tutkinnon osan. Työttömälle työnhakijalle tai työkokeilussa olevalle alle 25- vuotiaalle tutkinnon osan suorittamismahdollisuus voi olla sopiva väylä työelämään ja valitsemansa alan ammattilaiseksi.