Näin pääset alkuun

Näin pääset alkuun

Työntekijä tiedossa

Voit aluksi keskustella oppisopimuskoulutukseen hakeutuvan henkilön kanssa työtehtävästä ja koulutusalasta sekä työsuhteen ehdoista (mm. palkkaus, työaika). Me oppisopimustoimistossa annamme mielellämme tukea koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Osaamisen kehittämisen tarpeita voidaan selvittää myös osaamis- ja työvoimatarvekartoituksen avulla.

 

Työntekijän rekrytointi

Työnantajana voit rekrytoida oppisopimuskoulutukseen haluamasi henkilön haluamallasi tavalla. Tarvittaessa oppisopimustoimisto tukee rekrytoinnissa yhteistyökumppaneinaan mm. TE-toimisto, yhdistykset ja järjestöt, kuntoutus-, ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät tahot sekä muut oppilaitokset. Myös oppisopimustoimiston omista asiakkaista voi löytyä sopiva työntekijä. Ennen oppisopimustyösuhteen aloittamista tulee oppisopimuksesta keskustella oppisopimustoimiston kanssa.

Opsopolku.jpg