Mikä on oppisopimus?

Oppisopimus pähkinänkuoressa

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on ammatillista koulutusta, jossa opetus tapahtuu pääosin työpaikalla ja opetusta täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa.

Oppisopimuskoulutuksessa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja niiden osia. Lisäksi oppisopimuskoulutus tarjoaa laajat mahdollisuudet ammatilliseen lisäkoulutukseen.

Oppisopimustoimisto hankkii tietopuolisen koulutuksen ja se on sekä työnantajalle että opiskelijalle maksutonta. Tietopuolisen koulutuksen osuus on keskimäärin noin 20 % oppiajasta.

 

Oppisopimus

Oppisopimus on työnantajan ja opiskelijan välinen määräaikainen työsopimus. Sen mukaan opiskelija tekee työnantajalle työtä tämän johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena palkkaa vastaan saavuttaakseen ammattitaidon ammatissa toimimiseen.

Oppisopimuskoulutus voi perustua myös virkamiehen ja työnantajan välillä tehtyyn kirjalliseen määräaikaiseen sopimukseen, ns. virkamiehen oppisopimus.

Myös yrittäjä voi kouluttautua oppisopimuksella. Yrittäjän oppisopimuskoulutus perustuu koulutuksen järjestäjän ja yrittäjän väliseen koulutussopimukseen. Oppisopimuksen hyväksymisestä vastaa oppisopimuksen järjestäjä.

 

Työnantajan vastuu, osapuolten roolit ja tehtävät

Työnantajana

solmit oppisopimuksen oppisopimusopiskelijan kanssavastaat työsuhdeasioista ja teet työsopimuksen uuden työntekijän kanssa vähintään oppisopimuksen ajaksinoudatat työehtosopimusta ja maksat sen mukaista palkkaa (tietopuolisten koulutuspäivien ajalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta)nimeät motivoituneen ja tehtävään sitoutuneen työpaikkakouluttajan, joka ohjaa ja arvioi opiskelijan työpaikalla tapahtuvaa oppimistaohjaat työpaikkakouluttajan Oppisopimuspalvelujen järjestämään työpaikkakouluttajakoulutukseenmahdollistat opiskelijan osallistumisen tietopuoliseen koulutukseen oppilaitoksessamahdollistat opiskelijalle tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisen oppimisen koulutustavoitteen mukaisissa työtehtävissäilmoitat oppisopimukseen liittyvät muutokset oppisopimustoimistoon.

 

Opiskelija

perehtyy oppisopimuskoulutukseen, opiskeltavan tutkinnon vaatimuksiin ja arvioi omaa osaamistaansuunnittelee opintoja yhdessä työpaikkakouluttajan sekä oppilaitoksen edustajan kanssa (henkilökohtaistaminen)laatii työssä oppimisen suunnitelman yhdessä työpaikkakouluttajan kanssaosallistuu tietopuoliseen koulutukseen oppilaitoksessa ja tekee oppimistehtäväthoitaa työnantajan osoittamat työtehtävätarvioi itse säännöllisesti ammatillista kehittymistääntekee tutkintosuoritukset suunnitelman mukaisestimaksaa tutkintomaksun (58 euroa)

 

Oppisopimustoimisto

neuvoo oppisopimusasioissaarvioi työpaikan ja opiskelijan koulutusedellytyksiäosallistuu oppisopimusopiskelijan henkilökohtaistamiseen ja vastaa opiskelijan henkilökohtaisen opiskeluohjelman laatimisestavastaa oppisopimuskoulutuksen johdosta, valvonnasta, koordinoinnista ja rahoituksestahankkii tietopuolisen koulutuksen ja tutkintotilaisuudet oppilaitoksesta sekä vastaa niiden kustannuksistaseuraa oppisopimuskoulutuksen etenemistämaksaa koulutuskorvaukset työnantajallemaksaa opintososiaaliset etuudet oppisopimusopiskelijallejärjestää työpaikkakouluttajille työpaikkakouluttajakoulutusta

 

Tietopuolisen koulutuksen järjestävä oppilaitos

osallistuu oppisopimusopiskelijan henkilökohtaistamiseenvastaa tietopuolisen koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien järjestämisestä yhdessä oppisopimusopiskelijan ja työpaikan kanssakutsuu opiskelijan lähiopetuspäiviinperehdyttää tutkinnon suorittamiseen ja tukee näyttösuunnitelman tekemisessäarvioi tietopuolista koulutusta