Turvallisuusalan ammattitutkinto

Koulutustyyppi

Oppisopimuskoulutus, Tutkintoon johtava koulutus

Koulutus alkaa

Nonstop

Paikkakunta

Tornio

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu yksityisellä turvallisuusalalla työskenteleville vartijoille tai alalle hakeutuville. Koulutukseen kuuluu vartijan koulutus, joka on pakollinen tutkinnon osa. Koulutus voidaan toteuttaa joko oppisopimuskoulutuksena tai omaehtoisena koulutuksena. Hakeutuminen tutkinnon suorittamiseen on mahdollista myös jatkuvan haun kautta.

Kuvaus

Syventää turvallisuusalan osaamista erilaisisssa poikkeus- ja asiakaspalvelutilanteissa. Lisäksi tutkinnon suorittaja tietää ennakoivan toiminnan merkityksen ja toteuttamisen turvallisuustyössä.

Tutkinto koostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta, yhteensä 50 osp
- vartijan koulutus 25 osp
- pelastustoiminta 25 osp

Valinnaisista osista tulee valita 2-4 tutkinnon osaa, yhteensä 100 osp
- toiminta eri vartiointimuodoissa 25 osp
- teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö 25 osp
- tilannehallinta 25 osp
- järjestyksenvalvonta 25 osp
- kaupan turvallisuustoiminta 25 osp
- turvatarkastus 25 osp
- henkilösuojaus 25 osp
- sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta 50 osp
- sammutus- ja pelastustoiminta 50 osp
- turvallisuusalan esimiestoiminta 25 osp
- arvokuljetustoiminta 25 osp
- tutkinnon osa tai osia turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnosta, sähkö- ja automaatioalan
ammattitutkinnosta tai sähkö- ja automaatioala erikoisammattitutkinnosta 25 osp

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti lähi- ja etäopetuksen, ohjauksen sekä työpaikalla oppimisen yhdistelmänä. Lähipäiviä on yhteensä 13-16. Opettajina toimivat Ammattiopisto Lappian turvallisuusalan opettajat sekä asiantuntijoita työelämästä.

Koulutus toteutetaan oppisopimuksena tai omaehtoisena kouluttatumisena. Oppisopimus edellyttää työsuhdetta ja myös työnantajan sitoutumista koulutukseen. Omaehtoisessa kouluttautumisessa osallistut koulutukseen omaehtoisesti työsi ohessa.
Toteuttamissuunnitelma

Hinta

Oppisopimus on osallistujalle ja työnantajalle maksuton.

Omaehtoisessa kouluttautumisessa opiskelijan maksuosuus on 300 €.

Hakuaika

Jatkuva haku

Hakeutuminen

Hae koulutukseen
Oppisopimuskoulutukseen haku ainoastaan puhelimitse 040 132 8198

Lisätietoja

Turvallisuusalan osaamisalavastaava Matti Heikkilä, puh. 040 510 6944

Oppisopimuskoulutus, Laura Kuismanen, puh. 040 648 7583

etunimi.sukunimi@lappia.fi

Toteuttaja

Ammattiopisto Lappia