Prosessiteollisuuden perustutkinto

Koulutustyyppi

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksen numero

690168

Koulutus alkaa

24.8.2020

Paikkakunta

Kemi

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu työttömille, alalle soveltuville jotka haluavat opiskella prosessiteollisuuden perustutkinnon ja valmistua sitä kautta prosessinhoitajaksi teollisuuteen.

Kuvaus

Prosessinhoitaja ohjaa ja valvoo tuotantoa korkean teknologian avulla tehtaissa tai tuotantolaitoksissa, tekee prosessien säätötoimia ja käyttää prosessinohjauksen automaatiojärjestelmiä.

Prosessiteollisuuden perustutkinnon suorittaneella on lisäksi valmiudet tehdä päivittäisiä huolto- ja kunnossapitotöitä sekä analysoida raaka-aineita ja tuotteita laboratorioissa.

Prosessiteollisuuden opinnot kattavat teollisuutta laidasta laitaan. Prosessinhoitajat työskentelevät metsäteollisuudessa sellun sekä mekaanisten massojen valmistuksessa, paperin- ja kartonginvalmistuksessa, kemian- ja biotuoteteollisuudessa öljynjalostamoissa, kaivosalalla rikastusprosesseissa, metalliteollisuudessa metallien ja teräksen valmistuksessa sekä vesi- ja voimalaitoksissa.

Lappiassa prosessialaa opiskellaan tekniikaltaan kehittyvässä, nykyaikaisessa oppimisympäristössä, jonka kone- ja laitekanta vastaa alan yritysten osaamistarpeita. Oppilaitoksen toimiva yritysyhteistyö antaa monipuoliset mahdollisuudet työssäoppimiseen ja työllistymiseen alan yrityksissä valmistumisen jälkeen.

Prosessialan koulutuksessa ja työssä tehtävät kuormittavat fyysisesti eri tavoin. Alalle soveltuvuutta voidaan joutua harkitsemaan terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Lisäksi alalla voi joutua tekemisiin allergiaa aiheuttavien kemikaalien kanssa.

Tutustu videiden avulla prosessinhoitajan ammattiin:
Biodieselin valmistus: https://www.youtube.com/watch?v=d87O0hMmCNQ
Urapolku Stora Enso: https://www.youtube.com/watch?v=PPxZc1TEIJs
Outokummun prosessin harjoittelusta: https://www.youtube.com/watch?v=5q7j5qcrjG4

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ: Aikataulu, kesto ja sisältö määräytyvät yksilöllisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämisuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINNON SISÄLTÖ:

- Yhteiset tutkinnon osat
- Pakollinen 1: Tuotantoprosessien hallinta ja prosessin ohjaaminen
- Pakollinen 2: Tuotantoprosessien käynnissäpito
- Pakollinen 3: Valitaan suuntautumisen mukaan jokin alla olevista: metallien jalostusteollisuus ja/tai paperiteollisuus
- Valinnainen tutkinnon osa 1
- Valinnainen tutkinnon osa 2

TUTUSTU ALAAN AMMATTINETISSÄ:
Voit tutustua prosessinhoitajan ammattiin eri aloilla Ammattinetissä: http://www.ammattinetti.fi/ammatit/haku. Ammattinetistä löydät tietoa mm. alan vaatimuksista, palkkauksesta, työpaikoista jne.

HAKEMINEN:
Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä ja valintatuloksen voit tarkistaa www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Hakeutuminen:
Hae koulutukseen 15.7.2020 mennessä sähköisesti www.te-toimisto.fi/koulutushaku koulutusnumerolla 690168.

VALINTA:
Hakijat valitaan koulutukseen haastattelun ja hakemusten perusteella, joten täytä hakemus huolellisesti. Haastateltavat kutsutaan erikseen. Selvitä hakemuksen Omat perustelut-kohdassa erityisesti, miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja millaista lisäosaamista tarvitset.

Koulutuspaikka:
Ammattiopisto Lappia
Tietokatu 2, rakennus Paasi
94600 Kemi

Toteuttamissuunnitelma:https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855078/reformi/tiedot
Toteuttamissuunnitelma

Hakuaika

15.7.2020 asti

Hakeutuminen

Lisätietoja

LISÄTIEDOT KOULUTUKSESTA:
Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Toteuttaja

Ammattiopisto Lappia