Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Koulutustyyppi

Oppisopimuskoulutus, Tutkintoon johtava koulutus

Koulutus alkaa

Nonstop

Paikkakunta

Tornio

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu yksityisen turvallisuusalan elinkeinotoiminnan alalla työskenteleville sekä alan esimiestehtäviin hakeutuville henkilöille. 1.1.2017 voimaan tullut laki yksityisistä turvallisuuspalveluista vaatii järjestyksenvalvoja- sekä turvasuojaustoimintaa harjoittavilta turvallisuusalan elinkeinoluvan piirissä toimivilta yrityksiltä sen, että heidän palveluksessaan on lain mukainen vastaavan hoitaja, johon koulutus antaa pätevyyden.

Kuvaus

Syvennät turvallisuusalan osaamista ja saat pätevyyden harjoittaa yksityisen turvallisuusalan elinkeinotoimintaa. Saat työkaluja turvallisuusalan esimiestyöhön sekä pystyt koulutuksen jälkeen toimimaan yksityisen turvallisuusalan toimintaympäristössä laaja-alaisesti.

Tutkinto koostuu kahdesta pakollisesta osasta:
• Turvallisuusalan lainsäädäntö
• Turvallisuussuunnittelu
Valinnaisista osista tulee valita 3 tutkinnon osaa:
• Turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen (vastaa kahta tutkinnon osaa)
• Turvallisuusjohtaminen
• Palveluliiketoiminta turvallisuusalalla
• Turvallisuustekninen suunnittelu ja projektinhallinta (vastaa kahta tutkinnon osaa)
• Henkilöstöjohtaminen turvallisuusalalla
• Turvallisuusauditointi ja sisäinen valvonta

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti lähi- ja etäopetuksen, ohjauksen sekä työhön soveltamisen yhdistelmänä. Lähipäiviä on yhteensä 13 -16. Kouluttajina toimivat Ammattiopisto Lappian turvallisuusalan opettajat sekä asiantuntijoita työelämästä.

Koulutus toteutetaan oppisopimuksena tai omaehtoisena kouluttautumisena. Oppisopimus edellyttää työsuhdetta ja myös työnantajan sitoutumista koulutukseen. Omaehtoisessa kouluttautumisessa osallistut koulutukseen omaehtoisesti työsi ohessa.
Toteuttamissuunnitelma

Hinta

Oppisopimus on osallistujalle ja työnantajalle maksuton.

Omaehtoisessa kouluttautumisessa opiskelijan maksuosuus on 300 €.

Hakuaika

Jatkuva haku

Hakeutuminen

Hae koulutukseen

Oppisopimuskoulutukseen haku ainoastaan puhelimitse 040 132 8198

Lisätietoja

Turvallisuusalan osaamisalavastaava Matti Heikkilä, puh. 040 510 6944, etunimi.sukunimi@lappia.fi

Oppisopimus, puh. 040 132 8198

Toteuttaja

Ammattiopisto Lappia