Liiketoimintaopintoja

Koulutustyyppi

Lisä- ja täydennyskoulutus

Koulutus alkaa

Nonstop

Paikkakunta

Tornio

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu liiketoiminnan alasta kiinnostuneille. Koulutuksen kesto enintään 24 viikkoa.

Kuvaus

Opiskelija hankkii liiketoimintaosaamista, päivittää tietoteknistä osaamistaan ja kehittää kielitaitoaan.

Sisältö:
Asiakaspalvelu
Ruotsin kieli
Englannin kieli
Työvälineohjelmat ja toiminta digitaalisissa ympäristöissä (MsOffice, Word, PowerPoint, Excel)
Työyhteisössä toimiminen
Yrityksen kustannusten ja tuottojen selvittäminen

Opiskelu on päiväopiskelua ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökoh-tainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa määritellään henkilökohtai-nen opintoaika sekä tavoitteet. Koulutus sisältää myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista.
Toteuttamissuunnitelma

Hakuaika

Jatkuva haku

Hakeutuminen

Lisätietoja

Osaamisalavastaava Ulla Vaara, puh. 050 427 6416,
Koulutuspäällikkö Mervi Finström-Isto, puh. 040 747 1370

Sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)lappia.fi

Toteuttaja

Ammattiopisto Lappia