Perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja

Koulutustyyppi

Tutkintoon johtava koulutus

Koulutus alkaa

Nonstop

Paikkakunta

Kemi

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille nuorille ja aikuisille.
Koulutus soveltuu myös ammattia vaihtaville.

Kuvaus

Perustason ensihoitaja osaa toimia työssään alan säädöksiä ja toimintaohjeita, sekä arvoperustaa ja ammattietiikkaa noudattaen. Hän osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä moniammatillisissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Lisäksi hän osaa osaa edistää terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä toimia ensihoidossa ja akuuttihoitotyössä. Hän toimii aseptisesti ja ergonomisesti, huolehtii potilas- ja asiakasturvallisuudesta, sekä huolehtii myös omasta työturvallisuudestaan ja työhyvinvoinnistaan.

Perustason ensihoidon osaamisalan suorittanut perustason ensihoitaja voi työskennellä esimerkiksi ensihoitopalveluyksiköissä, sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla tai terveyskeskusten päivystysvastaanotoilla tai akuuttipotilaiden vuodeosastoilla, sekä muissakin sosiaali- ja terveysalan työyksiköissä, mutta ei varhaiskasvatuksessa.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa."

Perustason ensihoidon osaamisalalle hakeville järjestetään soveltuvuuskoe 2.-4.5.2018. Kukin hakija osallistuu yhteen soveltuvuuskoepäivään, ja hakijat saavat kokeeseen erillisen kutsun. Soveltuvuuskoe sisältää haastattelun ja fyysistä kuntoa mittaavan testin. Soveltuvuuskokeeseen osallistuminen on pakollista. Valinta koulutukseen tehdään koetuloksen perusteella.

Tutkinnon laajuus: 180 osaamispistettä
Kesto: 2 - 3 vuotta

Toteuttamissuunnitelma

Hinta

Hakuaika

Hakeutuminen

​Koulutukseen ei ole tällä hetkellä vapaita paikkoja. Haku avataan kesäkuun puolella mikäli paikkoja jää täyttämättä.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Kaisa Tarkiainen, puh. 050 314 6501, kaisa.tarkiainen(at)lappia.fi

Toteuttaja

Ammattiopisto Lappia