Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja (15 op)

Koulutustyyppi

Lisä- ja täydennyskoulutus

Koulutus alkaa

15.3.2021

Paikkakunta

Tornio

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu eri sektoreilla työskenteleville, jotka kohtaavat työssään perheitä tai perheenjäseniä. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohella.

Kuvaus

Kohtaatko työssäsi perheitä tai perheenjäseniä? Haluatko muuttaa työskentelytapasi voimavarakeskeiseksi?
Koulutuksessa saat konkreettisia ratkaisukeskeisiä työkaluja ja taitoja perheiden auttamiseksi.
Kun muutat ongelmapuheen ratkaisupuheeksi, jaksat myös työssäsi paremmin.

Lähiopiskelupäivät maanantaisin:
15.3., 12.4., 10.5., 16.8, 13.9., 11.10., 15.11. ja 13.12.2021 klo 9-16.

Koulutus muodostuu kahdeksasta (8) lähiopiskelupäivästä, omassa työssä tehtävästä ratkaisukeskeisten työvälineiden käytännön harjoittelusta, kirjallisuuteen tutustumisesta ja kirjallisten välitehtävien tekemisestä. Koulutuksessa edellytetään osallistumista lähiopiskelupäiviin.

TORNIO, Ammattiopisto Lappia, Urheilukatu 6.

Koronatilanne huomioiden koulutus järjestetään tarvittaessa verkkototeutuksena.

Tämän päivän perheiden haasteet ovat moninaiset. Ratkaisukeskeisessä perhevalmentaja –koulutuksessa saat käyttöösi konkreettisia työkaluja ja taitoja, joilla voit auttaa perheitä itseään löytämään voimavaroja ja ratkaisun avaimia. Koulutuksessa saat myös valmiudet muuttaa omaa työskentelytapaasi voimavarakeskeiseksi, mikä auttaa sinua jaksamaan paremmin haasteellisissa asiakastilanteissa.

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet:
• Ratkaisukeskeisen perhevalmentajan työvälineet
• Perhe tänä päivänä?
• Perhe systeeminä
• Perhevalmennus prosessina
• Perheen ja perheenjäsenten haasteet tänä päivänä
• Kriisit ja traumat perheessä ja niiden ymmärtäminen
• Ratkaisukeskeisen teorian ymmärtäminen
• Dialogisuus ja vuorovaikutus
-Puhumisen ja kuuntelemisen taito
• Tunteiden merkitys työssä
-Myötätuntouupumus ja sen ennaltaehkäiseminen
• Omat voimavarat ja ratkaisukeskeisyys työssä jaksamisen tukena
• Omien vahvuuksien löytäminen ja hyödyntäminen oman prosessityöskentelyn kautta

Koulutuksen laajuus on 15 op. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työtä. Opintopistemäärään ei voida lukea hyväksi aiempia opintoja.

Lähiopetuspäivät
Opiskelija osallistuu lähiopetuspäiviin (8 pv x 8h), joiden kesto on 64 tuntia (à 45 min). Lähiopetuspäivinä harjoitellaan ratkaisukeskeisten työvälineiden käyttöä pareittain ja ryhmissä.

Ratkaisukeskeisten työvälineiden harjoittelu omassa työssä
Opiskelija harjoittelee koulutuksessa saatuja työvälineitä omissa työtehtävissään koko koulutuksen ajan pitäen harjoituksista vapaamuotoista harjoituspäiväkirjaa. Opiskelijoiden kokemuksia hyödynnetään lähiopetuspäivinä.

Kirjallisuus
Opiskelija perehtyy alaa käsittelevään kirjallisuuteen ja muihin tiedonlähteisiin. Hän tutkii tiedon soveltamista perhevalmennuksen käytäntöön kirjallisissa välitehtävissä jokaisen väliopetuspäivän jälkeen.

Pirjo-Minna Lääkkö, PISARA Koulutus-, terapia- ja työnohjauspalvelut.
Perhe-, psyko- ja traumaterapeutti, työnohjaaja STOry, parisuhdeneuvoja, ratkaisukeskeinen työyhteisökouluttaja, suggestoterapeutti. University of the West of England, Bristol,
Ratkaisukeskeinen psykoterapia, maisterin tutkinto 2016-
Solution Focused Therapy.

Hinta

1590,00 € (sis. alv 24%), joka jakautuu kahteen lukukausimaksuun.
Maksuehto laskuille on 14 pv netto laskun päiväyksestä.

Hintaan sisältyy lähiopetus, opintojen ohjaus ja koulutusmateriaali (ei kirjat).

Koulutukseen otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Sitovat ilmoittautumiset 07.02.2021 mennessä Lappian koulutuskalenterin kautta osoitteessa www.lappia.fi/koulutuskalenteri.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Jos peruminen tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, mutta ennen koulutuksen alkua, veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Mikäli peruminen tapahtuu koulutuksen alettua, osallistumismaksu on maksettava kokonaan. Veloitamme osallistumismaksun myös silloin, kun ilmoittautunut jättää tulematta koulutukseen tai keskeyttää koulutuksen.

Hakuaika

7.2.2021 asti

Hakeutuminen

Lisätietoja

Lisätietoja
Koulutuksen sisältö: kouluttaja Pirjo-Minna Lääkkö, puh. 040 7599 772

Muut asiat: Koulutuskoordinaattori Mirva Petäjämaa, 040 705 3184

etunimi.sukunimi(at)lappia.fi

Toteuttaja

Lappia-Koulutus Oy

Liitteet

Tuotekortti Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja_päivitetty 7.1.2021.pdf