Dieettikokin erikoisammattitutkinto, ravitsemus- ja erikoisruokapalvelut

Koulutustyyppi

Oppisopimuskoulutus, Tutkintoon johtava koulutus

Koulutus alkaa

Nonstop

Paikkakunta

Tornio

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu Sinulle, joka toimit tai olet toiminut kokkina valmistuskeittiöissä. Sinulla on alan peruskoulutus ja parin vuoden työkokemus alalta. Koulutuksen suorittaminen edellyttää työskentelyä erityisruokavalioita valmistavassa suurtalouskeittiössä /ravintolakeittiössä, joka vastaa näyttöympäristönä tutkinnon perusteita. Opinnot voidaan suorittaa joko pää- tai sivutoimisesti, eivätkä opinnot edellytä työsuhdetta.

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa dieettikokin erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osia.
Dieettikokin erikoisammattitutkinnon suorittaneella henkilöllä on laaja-alaiset tiedot ravitsemuksesta ja erityisruokavalioiden toteuttamisesta sekä edellytykset ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan. Laaja-alaisten perusvalmiuksien lisäksi hän kykenee työskentelemään ammattitaitoisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti toimipaikan toiminta-ajatuksen ja liikeidean mukaisesti. Hän osaa huomioida työskentelyssään asiakasryhmän ja siihen liittyvät ravitsemushoidolliset erityistarpeet sekä toimipaikan taloudelliset ja laadulliset tavoitteet. Hän osaa valmistaa asiakkaiden erityisruokavalioiden mukaisia ja eettisen vakaumukseen perustuvia ruokalajeja ja aterioita. Tutkinnon suorittanut pakkaa ja laittaa esille valmistamansa ruokalajit ja ateriat sekä huolehtii niihin liittyvistä pakkausmerkinnöistä ja tuoteselosteesta. Dieettikokki osaa työskennellä huomioiden asiakkaan yksilölliset tarpeet ja elintarviketurvallisuuden.

Dieettikokin erikoisammattitutkinnon suorittanut voi työskennellä toimipaikan dieettikokkina tai erityisruokavalioista vastaavana kokkina.

Koulutuspäiviä on n. 2 päivää kuukaudessa. Koulutus sisältää lähiopetusta, ohjattua etäopiskelua, verkko-opiskelua ja työhön soveltamista. Vaadittava ammattitaito ja osaaminen osoitetaan aidoissa ruoka- ja palvelutuotannon työtehtävissä ja tilanteissa tutkinnon perusteita vastaavissa näyttöympäristöissä.
Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan 0,5 – 1,5 vuotta.

www.lappia.fi/koulutukset/hae-oppimaan/koulutuskalenteri
Haku non-stop periaatteella tutkinnon osan alkuun.
Tietopuolinen koulutus alkaa 3.9.2018

Dieettikokin erikoisammattitutkinto koostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnonosasta.
Vähintään yhden tutkinnonosan on oltava kohdista 2-4

Sisältö Aikataulu
Pakollinen tutkinnonosa:
1. Erityisruokavalioiden toteuttaminen ammattikeittiössä Määräytyy henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaan

Valinnaiset tutkinnonosat, joista tutkinnon suorittaja valitsee kaksi osaa:
Määräytyy henkilökohtainen
osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaan
2. Päiväkoti- ja kouluikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen
3. Ikääntyvien erityisruokavalioiden toteuttaminen
4. Ravitsemushoidon toteuttaminen
5. Erityisruokavaliotuotteiden ja -palvelujen kehittäminen
6. Tutkinnon osa lähiesimiestyön ammattitutkinnosta
7. Tutkinnon osa majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinnosta


Toteuttamissuunnitelma

Hakuaika

Jatkuva haku

Hakeutuminen

Hae koulutukseen
Oppisopimuskoulutukseen haku ainoastaan puhelimitse 040 132 8198

Lisätietoja

Taina Koskela puh 050 3109 312

Toteuttaja

Ammattiopisto Lappia