Markkinointiviestinnän ABC matkailu- ja palvelualoille, Verkkototeutus

Koulutustyyppi

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksen numero

693613

Koulutus alkaa

28.9.2020

Paikkakunta

Rovaniemi

Kohderyhmä

Palvelualoilla työtä tekevät tai alan työhön suuntautuvat työnhakijat, joilla on työnhaku voimassa ja jotka eivät ole aikaisemmin perehtyneet markkinointiviestintään.

Opiskeluun tarvitset tietokoneen tai älylaitteen, internetyhteyden ja kuulokemikrofonin. Koulutuksessa käytetään Teams-etäsovellusta. Mikäli sinulla ei ole tarvittavia laitteita, voit saada ne lainaksi koulutuksenjärjestäjältä.

Hakeutuminen
Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi -> haussa oleva
työvoimakoulutus). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun tulee
vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi
käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Haku päättyy 6.9.2020.

Hakijat valitaan koulutukseen haastattelun ja hakemusten perusteella, joten täytä hakemus
huolellisesti. Selvitä hakemuksen Omat perustelut-kohdassa erityisesti, miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja millaista lisäosaamista tarvitset. Valintahaastatteluun haastateltavat kutsutaan erikseen.
Kiinnostuitko?

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on, että
• laajennat ymmärrystäsi viestinnästä ja markkinoinnista
• saat konkreettisia työkaluja käytettäväksesi
• tunnistat omat vahvuutesi markkinoijana
• tutustut erilaisiin markkinointiviestinnän työtehtäviin
• parannat työllistymismahdollisuuksiasi matkailu- ja palvelualalle

Toteuttaminen ja sisältö
Koulutus toteutetaan verkko-opetuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhdistelmänä. Verkko-opetus sisältää toiminnallisia harjoituksia.
Koulutus sisältää verkko-opetusta 11 pv ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista 10 pv. Koulutuksen kesto on yhteensä 21 pv.

Opiskeltavat teemat
• Johdatus koulutukseen ja opastus verkko-opiskeluun
• Viestintä ja markkinointi osana onnistunutta asiakaspolkua
• Minä viestijänä. Ole oma mainoksesi.
• Verkolla on väliä. Millainen on toimiva verkkosivu?
• Sosiaalinen media palvelualan markkinoinnissa
• Video tänään ja huomenna
• Valokuvat ja graafinen materiaali palvelualan markkinointiviestinnässä

Hakuaika

6.9.2020 asti

Hakeutuminen

Lisätietoja

Lappia-Koulutus Oy, koulutuskoordinaattori Mirva Petäjämaa, p. 040 705 3184, mirva.petajamaa(at)lappia.fi

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Toteuttaja

Lappia-Koulutus Oy

Liitteet

Markkinointiviestinnän ABC matkailu- ja palvelualoille_Syksy 2020.pdf