Matkailun- ja palvelualan työhön!

Koulutustyyppi

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksen numero

693575

Koulutus alkaa

19.10.2020

Paikkakunta

Kemi

Kohderyhmä

Työttömät tai työttömyysuhan alla olevat työnhakijat, matkailu-, palvelu-, ravintola- ja kaupan alan koulutuksen omaavat / alalla työskennelleet / alasta kiinnostuneet, joilla on työnhaku voimassa.

Hakeutuminen
Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Valinta
Hakijat valitaan koulutukseen haastattelun ja hakemusten perusteella, joten täytä hakemus huolellisesti. Valintahaastatteluun haastateltavat kutsutaan erikseen. Selvitä hakemuksen Omat perustelut -kohdassa erityisesti, miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja millaista lisäosaamista tarvitset.

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on
* saat osaamista matkailu-, palvelu-, ravintola- ja kaupan alan osaajana henkilökohtaiseen suunnitelmaan perustuen
* kehität ammatillisia valmiuksia, tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja
* tutustut matkailu- ja palvelualan toimijoihin alueella
* pystyt työskentelemään moninaisissa matkailun ja palvelun avustavissa työtehtävissä

Koulutus toteutetaan lähiopetuksen, ohjatun etäopetuksen, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja harjoitteiden yhdistelmänä.
Lähiopetus 27 pv, ohjattu etäopetus 3 pv, työpaikalla tapahtuva oppiminen 30 pv. Koulutuksen kesto yhteensä 60 pv.

Koulutuksessa läpileikkaavina teemoina ovat asiakaspalvelu, turvallisuus, kestävä kehitys, paikallistuntemus, kulttuurien tuntemus ja sosiaalinen media markkinoinnissa.

Koulutukseen sisältyvät tarvittavat lupa- ja korttikoulutukset: hygieniaosaamiskoulutus, anniskelupassi sekä matkailualan turvallisuuspassi 2-3 pv.

Sisältö
* Miten rakennan näyttävän ja herkullisen lounaan?
* Elämyksellinen asiakaspalvelu!
* Puhdistuspalveluosaaminen
* Kaupan alaan liittyvä osaaminen

Koulutuksen tarkempi sisältö esitteessä.

Koulutuspaikka:
Ammattiopisto Lappia
Tietokatu 2
Kemi

Hakuaika

28.9.2020 asti

Hakeutuminen

Lisätietoja

Ammattiopisto Lappia, koulutuspäällikkö Anne Tryyki, p. 050 461 1227, anne.tryyki(at)lappia.fi

Lappia-Koulutus Oy, koulutuskoordinaattori Mirva Petäjämaa, p. 040 705 3184, mirva.petajamaa(at)lappia.fi

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai koulutusneuvonta@te- toimisto.fi. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Toteuttaja

Lappia-Koulutus Oy

Liitteet

Matkailu- ja palvelualan työhön! Kemi 2020-21.pdf