Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Koulutustyyppi

Oppisopimuskoulutus, Tutkintoon johtava koulutus

Koulutus alkaa

28.10.2020

Paikkakunta

Tornio

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu esimiehille, johtajille ja yrityksen omistajille, jotka tekevät vaativaa asiantuntijatyötä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Sinulla on jo vahvaa kokemusta johtamisesta, organisaatiosi toiminnasta, sen kehittämisestä sekä strategian viemisestä käytäntöön. Työssäsi vastaat toiminnan johtamisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Olet luonteeltasi edistäjä ja haluat kehittää itseäsi, työyhteisöäsi ja yritystäsi sekä vahvistaa verkostojasi muiden johtajien kanssa.

Jos oppisopimus on valintasi, niin keskustele asiasta työnantajasi kanssa ja ota yhteyttä osaamisalavastaavaan tai oppisopimuspalveluiden asiakkuuspäällikköön.

Omaehtoinen koulutus: täytä sähköinen hakeutumislomake osoitteessa www.lappia.fi/koulutuskalenteri

Hakeudu koulutukseen 15.9.2020 mennessä

Kuvaus

Syvennät esimies- ja johtamisosaamistasi. Kehität itseäsi analysoimaan ja arvioimaan yrityksesi ja organisaatiosi tilannetta ja toimintaa, sekä opit tunnistamaan yrityksesi tai vastuualueesi kehittämis- ja muutostarpeet. Kehität itseäsi henkilöstöjohtamisessa, toiminnan ja talouden suunnittelussa ja arvioinnissa sekä tunnistat muutostarpeet myös omassa johtamistyössäsi. Saat työkaluja johtaa ja arvioida vastuualuettasi muuttuvassa ja verkostoituvassa toimintaympäristössä. Kehität ammattitaitoasi motivoida ja sitouttaa vastuualueesi ihmiset ja verkostojen eri tahot tulosten aikaansaamiseksi.

Tutkinto koostuu kolmesta tutkinnon osasta:
Pakollinen tutkinnon osa:
• Johtajana toimiminen 80 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi:
• Strategiatyön johtaminen 50 osp
• Projektin johtaminen 50 osp
• Työyhteisön kehittämisen johtaminen 50 osp
• Henkilöstön ja osaamisen johtaminen 50 osp
• Asiakkuuksien johtaminen 50 osp
• Talouden johtaminen 50 osp
• Tuotanto- ja palveluprosessien johtaminen 50 osp

Opinnot suoritetaan monimuotoisesti lähi- ja verkko-opetuksen, oppimistehtävien, ohjauksen sekä työhön soveltamisen yhdistelmänä. Opintoihin kuuluu kehittävän työotteen lisäksi suunnitelmien ja prosessikuvausten laadinta ja arviointi. Tutkinnossa vaadittava osaaminen osoitetaan näytöissä, jotka suoritetaan aidoissa työelämän toimintaympäristöissä. Kouluttajina toimivat Ammattiopisto Lappian johtamiskoulutusten asiantuntijaverkoston jäsenet ja kouluttajat.

Koulutus toteutetaan oppisopimuksena tai omaehtoisena kouluttautumisena. Oppisopimus edellyttää työsuhdetta ja myös työnantajan sitoutumista koulutukseen. Omaehtoisessa kouluttautumisessa osallistut koulutukseen työsi ohessa.

Tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2541612/reformi/tiedot
Toteuttamissuunnitelma

Hinta

Oppisopimus on osallistujalle ja työnantajalle maksuton.

Omaehtoisessa kouluttautumisessa opiskelijan maksuosuus on 800 €.

Hakuaika

15.9.2020 asti

Hakeutuminen

Hae koulutukseen
Oppisopimuskoulutukseen haku ainoastaan puhelimitse 040 132 8198

Lisätietoja

Osaamisalavastaava Maarit Pulkkinen, Puh. 040 572 5587, maarit.pulkkinen(at)lappia.fi

Asiakkuuspäällikkö, oppisopimuspalvelut Mirja Anttila, Puh. 040 574 8351, mirja.anttila(at)lappia.fi

Toteuttaja

Ammattiopisto Lappia

Liitteet

Y-JET 2_2020.pdf