Kalatalouden ammattitutkinto, Ammattikalastuksen osaamisala, Posio

Koulutustyyppi

Tutkintoon johtava koulutus

Koulutus alkaa

19.10.2020

Paikkakunta

Posio

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ammattikalastajaksi aikoville.

Kuvaus

Ammattikalastaja toimii itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä alan yrityksessä tai organisaatiossa. Kalatalouden ammattitutkinnossa opiskelet käytännönläheisesti erilaisia pyyntimenetelmiä, kalan käsittelyä, kaluston kunnossapitoa ja huoltoa, sekä turvallista vesillä liikkumista. Käytännön työn perustana ovat tiedot vesistöjen ekologiasta, kalatalouden merkityksestä Suomessa, kalastuslainsäädäntö ja työhön liittyvät viranomaisvaatimukset. Lisäksi tutustut kalastusammatin perinteisiin ja uusiin liiketoiminnan malleihin.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Koulutus sisältää lähiopetusta, etäjaksoja ja työelämässä oppimista.
Jokaisen opiskelijan opinnot suunnitellaan henkilökohtaisesti opintojen alussa.


Kalatalouden ammattitutkinto 150 osp, Ammattikalastuksen osaamisala

Tutkinnon osat, ammattitaitovaatimukset ja sisällöt

Kaupallinen kalastaminen, 40 osp

Opiskelija osaa
• tunnistaa kaupallisesti kannattavan kalastusalueen ja kalastustavan sekä saaliskohteen, että vuodenajan mukaan
• kalastaa eri ammattikalastusmenetelmillä
• käyttää kalastuksessa käytettäviä pyydyksiä, koneita ja laitteita ja huolehtia niistä
• huomioida työssään kaupalliseen kalastukseen liittyvän viranomaistoiminnan.

Tutkinnon osaan sisältyvä käytännön osaaminen saavutetaan työskentelemällä kaupallisessa kalastuksessa. Ammattikalastajan ohjauksessa opit pyydysten asentamista, kokemista ja huoltoa. Työelämässä saat käytännön kokemusta veneilystä ja venetekniikasta. Teoriaopinnot sisältävät merenkulkuoppia ja moottoritekniikkaa, vesien ekologiassa opiskellaan kalalajeja, kalojen fysiologiaa ja vesistöjen vuorovaikutussuhteita. Suoritat tarvittaessa EA-1- ja tulityökurssin. Työelämäjakson lopulla osoitat hankitun osaamisen näytössä.

Kalataloudessa toimiminen, 10 osp

Opiskelija osaa
• selittää kotimaisen kalatalouden historian pääpiirteittäin
• selittää kalatalouden eri toimialat
• selittää kalatalouden eri toimialojen merkityksen kotimaiselle kulutukselle ja taloudelle
• huomioida toiminnassaan kalatalouden hallinnointiin liittyvät viranomaistahot ja muut organisaatiot sekä niiden tehtävät
• määritellä kalatalouteen liittyvän lainsäädännön pääpiirteittäin
• toimia digitaalisissa ympäristöissä sekä käyttää digitaalisia sovelluksia
• arvioida ja kehittää omaa osaamistaan.

Tutkinnon osan osaaminen saavutetaan luennoin ja itseopiskelemalla. Tutkinnon osassa käsitellään kalatalouden toimialaa kaupallisen kalastuksen ja sen lähialojen kannalta, alojen kehitystä ja merkitystä Suomessa sekä toimintaperiaatteita. Lisäksi opiskellaan lainsäädäntöä, kalatalouden lupakäytännöt ja organisaatiorakenteet ammattikalastuksen kannalta. Tutkinnon osa suoritetaan kokonaan verkko-opintoina ja näyttö etänä.

Tuoreen kalan käsittely, 40 osp

Opiskelija osaa
• jäähdyttää, verestää, perata ja pakata kalan ylläpitäen hyvää hygieniaa ja elintarvikelaatua
• varastoida ja toimittaa kalan myyntiin
• laatia toiminnalleen omavalvontasuunnitelman.

Tutkinnon osa suoritetaan Kaupallisen kalastuksen 40 osp työelämäjakson yhteydessä käsittelemällä saalis jatkokäsittelyyn tai myytäväksi. Osaamista täydennetään verkkoluennoilla ja itseopiskelemalla. Lisäksi suoritat hygieniaosaamistestin. Osoitat hankitun osaamisen työelämäjaksolla näytössä ja arviointikeskustelussa.

Yritystoiminta kalataloudessa, 30 osp

Opiskelija osaa
• arvioida omia yrittäjyysominaisuuksiaan sekä yrittämisen toimintaedellytyksiä omalla toimi-alalla
• perustaa yrityksen
• laatia liiketoimintasuunnitelman ja talousarvion
• toimia yrittäjänä ja kehittää yritystoimintaa.

Tutkinnon osan perustana ovat asiantuntijaluennot. Niiden pohjalta ja harjoittelukokemusta hyödyntäen opiskelija laatii yrityksen liiketoimintasuunnitelman, joka sisältää ensimmäisen toimintavuoden talousarvion. Lisäksi luennoilla käsitellään mm. laskutusta, palkkausta, vakuutuksia ja tukimuotoja.

Tutkinnon osan vaaditut tehtävät suoritetaan opettajan ohjaamana. Näytössä esittelet liiketoimintasuunnitelmasi ja arvioidaan tekemiesi tehtävien pohjalta yrittäjyyden valmiuksia.

Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp

Valitaan yksi tutkinnon osa seuraavista:

Tuotesuunnittelu, markkinointi ja myynti kalataloudessa, 30 osp,

Kalapyydysten suunnittelu, rakentaminen ja huolto, 30 osp

Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai toisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa

Valinnainen tutkinnon osa valitaan ja toteutetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan itsenäisesti, työharjoittelussa tai lähiopetuksena osallistujamäärän ollessa riittävän suuri.Toteuttamissuunnitelma

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Työvaatteet ja opiskelumateriaalin opiskelija ostavat itse ohjeistuksen mukaan.

Hakuaika

19.9.2020 asti

Hakeutuminen

Lisätietoja

Osaamisalavastaava Petteri Lepistö, puh. +358504018776 petteri.lepisto@lappia.fi

Hae koulutukseen 19.9.2020 mennessä
sähköisesti osoitteessa www.lappia.fi/koulutuskalenteri

Toteuttaja

Ammattiopisto Lappia

Liitteet

KorttikalatalousAT.docx