Kalatalouden ammattitutkinto, Ammattikalastuksen osaamisala, Posio

Koulutustyyppi

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksen numero

693068

Koulutus alkaa

19.10.2020

Paikkakunta

Posio

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ammattikalastajaksi aikoville.

Kuvaus

Ammattikalastaja toimii itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä alan yrityksessä tai organisaatiossa. Kalatalouden ammattitutkinnossa opiskelet käytännönläheisesti erilaisia pyyntimenetelmiä, kalan käsittelyä, kaluston kunnossapitoa ja huoltoa, sekä turvallista vesillä liikkumista. Käytännön työn perustana ovat tiedot vesistöjen ekologiasta, kalatalouden merkityksestä Suomessa, kalastuslainsäädäntö ja työhön liittyvät viranomaisvaatimukset. Lisäksi tutustut kalastusammatin perinteisiin ja uusiin liiketoiminnan malleihin.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Koulutus sisältää lähiopetusta, etäjaksoja ja työelämässä oppimista.
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen kehittämissuunnitelma opintojen alussa. Koulutuksessa on lomakuukausi.

Kalatalouden ammattitutkinto 150 osp, Ammattikalastuksen osaamisala

Tutkinnon osat, ammattitaitovaatimukset ja sisällöt

Kaupallinen kalastaminen, 40 osp

Opiskelija osaa
• tunnistaa kaupallisesti kannattavan kalastusalueen ja kalastustavan sekä saaliskohteen, että vuodenajan mukaan
• kalastaa eri ammattikalastusmenetelmillä
• käyttää kalastuksessa käytettäviä pyydyksiä, koneita ja laitteita ja huolehtia niistä
• huomioida työssään kaupalliseen kalastukseen liittyvän viranomaistoiminnan.

Tutkinnon osaan sisältyvä käytännön osaaminen saavutetaan työskentelemällä kaupallisessa kalastuksessa. Ammattikalastajan ohjauksessa opit pyydysten asentamista, kokemista ja huoltoa. Työelämässä saat käytännön kokemusta veneilystä ja venetekniikasta. Teoriaopinnot sisältävät merenkulkuoppia ja moottoritekniikkaa, vesien ekologiassa opiskellaan kalalajeja, kalojen fysiologiaa ja vesistöjen vuorovaikutussuhteita. Suoritat tarvittaessa EA-1- ja tulityökurssin. Työelämäjakson lopulla osoitat hankitun osaamisen näytössä.

Kalataloudessa toimiminen, 10 osp

Opiskelija osaa
• selittää kotimaisen kalatalouden historian pääpiirteittäin
• selittää kalatalouden eri toimialat
• selittää kalatalouden eri toimialojen merkityksen kotimaiselle kulutukselle ja taloudelle
• huomioida toiminnassaan kalatalouden hallinnointiin liittyvät viranomaistahot ja muut organisaatiot sekä niiden tehtävät
• määritellä kalatalouteen liittyvän lainsäädännön pääpiirteittäin
• toimia digitaalisissa ympäristöissä sekä käyttää digitaalisia sovelluksia
• arvioida ja kehittää omaa osaamistaan.

Tutkinnon osan osaaminen saavutetaan luennoin ja itseopiskelemalla. Tutkinnon osassa käsitellään kalatalouden toimialaa kaupallisen kalastuksen ja sen lähialojen kannalta, alojen kehitystä ja merkitystä Suomessa sekä toimintaperiaatteita. Lisäksi opiskellaan lainsäädäntöä, kalatalouden lupakäytännöt ja organisaatiorakenteet ammattikalastuksen kannalta. Tutkinnon osa suoritetaan kokonaan verkko-opintoina ja näyttö etänä.

Tuoreen kalan käsittely, 40 osp

Opiskelija osaa
• jäähdyttää, verestää, perata ja pakata kalan ylläpitäen hyvää hygieniaa ja elintarvikelaatua
• varastoida ja toimittaa kalan myyntiin
• laatia toiminnalleen omavalvontasuunnitelman.

Tutkinnon osa suoritetaan Kaupallisen kalastuksen 40 osp työelämäjakson yhteydessä käsittelemällä saalis jatkokäsittelyyn tai myytäväksi. Osaamista täydennetään verkkoluennoilla ja itseopiskelemalla. Lisäksi suoritat hygieniaosaamistestin. Osoitat hankitun osaamisen työelämäjaksolla näytössä ja arviointikeskustelussa.

Yritystoiminta kalataloudessa, 30 osp

Opiskelija osaa
• arvioida omia yrittäjyysominaisuuksiaan sekä yrittämisen toimintaedellytyksiä omalla toimi-alalla
• perustaa yrityksen
• laatia liiketoimintasuunnitelman ja talousarvion
• toimia yrittäjänä ja kehittää yritystoimintaa.

Tutkinnon osan perustana ovat asiantuntijaluennot. Niiden pohjalta ja harjoittelukokemusta hyödyntäen opiskelija laatii yrityksen liiketoimintasuunnitelman, joka sisältää ensimmäisen toimintavuoden talousarvion. Lisäksi luennoilla käsitellään mm. laskutusta, palkkausta, vakuutuksia ja tukimuotoja.

Tutkinnon osan vaaditut tehtävät suoritetaan opettajan ohjaamana. Näytössä esittelet liiketoimintasuunnitelmasi ja arvioidaan tekemiesi tehtävien pohjalta yrittäjyyden valmiuksia.

Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp

Valitaan yksi tutkinnon osa seuraavista:

Tuotesuunnittelu, markkinointi ja myynti kalataloudessa, 30 osp,

Kalapyydysten suunnittelu, rakentaminen ja huolto, 30 osp

Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai toisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa

Valinnainen tutkinnon osa valitaan ja toteutetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan itsenäisesti, työharjoittelussa tai lähiopetuksena osallistujamäärän ollessa riittävän suuri.

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus) tai jätä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus. Haku päättyy 27.9.2020. Hakeutuminen sähköisesti http://mol.fi/koulutukset (hakusanaksi koulutuksen numero 693068)

Toteuttamissuunnitelma:https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3068221/reformi/tiedot
Toteuttamissuunnitelma

Hakuaika

27.9.2020 asti

Hakeutuminen

Lisätietoja

LISÄTIEDOT KOULUTUKSESTA:
Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Osaamisalavastaava Petteri Lepistö, puh. +358504018776
petteri.lepisto@lappia.fi

Toteuttaja

Ammattiopisto Lappia

Liitteet

Työvoimakoulutus kalatalousAT 2020.docx