Kalatalouden perustutkinto

Koulutustyyppi

Tutkintoon johtava koulutus

Koulutus alkaa

Nonstop

Paikkakunta

Kemi

Kohderyhmä

Kalatalouden perustutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat kalatalousalalta monipuolisen ammatillisen koulutuksen ja monipuoliset jatkokoulutusmahdollisuudet.

Kuvaus

Kalatalouden perustutkinnossa voidaan suuntautua neljään ammatilliseen koulutusohjelmaan: kalastaja, kalanviljelijä, kalanjalostaja sekä kalastuksen ohjaaja.
 
 Näytöissä vaadittavat osiot:
 1. Vesi- ja kalantutkimustiedon kerääminen ja hyödyntäminen
 2. Kalastus ja pyydysrakentaminen
 3. Kalastustuotteiden käsittely ja jalostus
 4. Vesiviljely
 5. Yritystoiminta tai tutkinnon osat ammatillisista tutkinnoista
 Valinnaiset tutkinnon osat: (valittava kaksi)
 Vesistöjen hoito
 Tuotekehitys ja laadunhallinta
 Kalastuksen järjestäminen
 Yritystoiminta ja markkinointi
 Kalastusvälinekauppa
 Vesistötutkimuksen näytteenotto
 Erikoistuminen ravustukseen ja rapukauppaan
 Erikoistuminen ravunviljelyyn
 Tutkinnon osat ammatillisista tutkinnoista
 Tutkinnon osa ammattitutkinnoista
 Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista.

Hinta

Tutkintomaksu 58 €.

Hakuaika

Jatkuva haku

Hakeutuminen

Lisätietoja

Esa Rastas, puh. 040 838 1965