Työturvallisuuskortti

Koulutustyyppi

Lupa- ja korttikoulutus

Koulutus alkaa

Nonstop

Paikkakunta

Kemi, Muonio, Rovaniemi, Tornio

Kohderyhmä

 

Kuvaus

Kemi: 30.11.2017
  
Tornio: 14.11.2017, 7.12.2017
  
Rovaniemi: 21.11.2017
 
Muonio: 07.11.2017 klo 8.45
 
  
Työturvallisuuden kehittämiseksi teollisuuden yhteisillä työpaikoilla on kehitetty valtakunnallinen menettelytapa, josta käytetään nimeä työturvallisuuskorttikoulutus. Menetelmän kehitystyöhön on teollisuusyritysten lisäksi osallistunut työmarkkinajärjestöjen, vakuutusalan ja koulutusorganisaatioiden edustajia. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton työturvallisuusvaliokunta on hyväksynyt toimintamallin ja koulutuspaketin. Työturvallisuusvaliokunta valvoo myös, että koulutuksen ohjelma ja sisältö vastaavat yhteisten työpaikkojen työsuojelullisia tarpeita.
Menettelytapa sisältää yhden päivän kurssin ja kirjallisen kokeen, jonka hyväksytystä suorittamisesta myönnetään työturvallisuuskortti. Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta.

 Koulutuksen tavoitteet ja sisältöesittely

Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla
Periaatteena nolla tapaturmaa
Yleisohjeet
Keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta
Varautuminen onnettomuustilanteisiin
Koe ja loppukeskustelu

Hinta

Yhden päivän koulutus, 85 €, alv 0 %, sisältää luentomateriaalin ja kortin.
Muonion koulutus 110,00, alv 0%, sisältää luentomateriaalin ja kortin, lounaan ja kahvit.

Hakuaika

Jatkuva haku

Hakeutuminen

Lisätietoja

Kemin koulutuksista:
Kouluttaja Seppo Kenttälä puh. 040 547 9647
ja opintosihteeri Heli Springare puh. 050 310 9284
 
Tornion/Rovaniemen koulutuksista:
Kouluttaja Marko Koskimäki puh. 040 576 1892
ja opintosihteeri Marja-Riitta Tyni puh. 040 718 7533
 
Muonion koulutus 11.5.2017:
Kouluttaja Marko Koskimäki puh. 040 576 1892
ja opintosihteeri Anne Kotakorva puh. 050 310 9305

 

Peruutusehto

Ennen koulutuksen viimeistä ilmoittautumispäivää:
Ilmoittautumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.
Koulutuksen viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen:
Jos peruminen tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, mutta ennen koulutuksen alkua, oppilaitos veloittaa 50 % osallistumismaksusta.
Koulutuksen alettua:
Mikäli peruminen tapahtuu koulutuksen alettua, osallistumismaksu on maksettava kokonaan. Oppilaitos veloittaa osallistumismaksun myös silloin, kun ilmoittautunut jättää tulematta koulutukseen tai keskeyttää koulutuksen. Oppilaitoksesta johtuva koulutuksen ajankohdan tai koulutuspaikan oleellinen muutos oikeuttaa maksuttoman perumisen.