Henkilönostinten turvallinen käyttökoulutus

Koulutustyyppi

Lupa- ja korttikoulutus

Koulutus alkaa

Nonstop

Paikkakunta

Kemi

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka käyttävät henkilönostimia työssään

Kuvaus

Koulutuspäivät
 
13.10.2017, 16.11.2017
 
Klo 8.15 Koulutuksen tarkoitus ja tavoite
 - taustaa ja johdattelu koulutusaiheeseen
 Klo 8.30 Lait ja säädökset
- henkilönostimien turvallisuusmääräykset ja ohjeet
 Henkilönostimien rakenne ja turvallinen käyttö
- nostintyypit ja rakenteet eri käyttötarkoituksissa
- nostimien turvallinen ja oikea käyttö
 Klo 11.00 Teoriakoe
 Klo 11.30 Lounas (oma kustanteinen)
 Klo 12.00 Henkilönostimen käyttöharjoitus
 - kuljetus ja vastaanotto
 - perustaminen, asentaminen
- käyttöönotto ja tarkastusten dokumentointi
- toiminnot ja käyttö
- käytön lopetus ja lastaus kuljetusalustalle
 Näyttökoe
 Klo 15.30 Päivän yhteenveto ja päätös
 Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) astui voimaan 1.1.2009. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella, joka käyttää henkilönostimia, on oltava kirjallinen lupa sen käyttöön. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistuttava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen käyttämiseen. Jotta työnantaja voi antaa luvan työntekijälle käyttää henkilönostinta, hänen on joko itse tai käyttäen henkilönostimen turvalliseen käyttöön perehtynyttä henkilöä, varmistuttava, että työntekijä on saanut koulutusta henkilönostimista.

Hinta

85 €, alv 0% sisältää koulutusmateriaalin ja kortin

Hakuaika

Jatkuva haku

Hakeutuminen

Lisätietoja

Kouluttaja Kenttala Seppo puh. 040 547 9647 ja koulutusasiat Mylly Martti puh. 040 545 4069

Peruutusehto

Ennen koulutuksen viimeistä ilmoittautumispäivää
Ilmoittautumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.
Koulutuksen viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen
Jos peruminen tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, mutta ennen koulutuksen alkua, oppilaitos veloittaa 50 % osallistumismaksusta.
Koulutuksen alettua
Mikäli peruminen tapahtuu koulutuksen alettua, osallistumismaksu on maksettava kokonaan. Oppilaitos veloittaa osallistumismaksun myös silloin, kun ilmoittautunut jättää tulematta koulutukseen tai keskeyttää koulutuksen. Oppilaitoksesta johtuva koulutuksen ajankohdan tai koulutuspaikan oleellinen muutos oikeuttaa maksuttoman perumisen.

Toteuttaja

Ammattiopisto Lappia