Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, työ- ja verkkopainotteinen, opetus iltaisin

Koulutustyyppi

Tutkintoon johtava koulutus

Koulutus alkaa

9.1.2018

Paikkakunta

Kemi

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu aikuisille, joilla on jo kokemusta työelämästä, mutta ammatillinen perustutkinto puuttuu tai toiveena on alanvaihto. Hakijoilta edellytetään sosiaali- ja terveysalalla vaadittava hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys sekä soveltuvuutta alalle. Maahanmuuttajien osalta tarkistetaan suomen kielen taidon riittävyys ja tarvittaessa järjestetään lähtötason arviointi.

Opettajahaastattelut järjestetään 10-14.12.2017 ja siitä tulee erillinen kutsu.

Hakiessasi voit olla joko työelämässä tai työtön. Jos olet yli 25-vuotias ja työttömänä, tiedustele TE-toimistosta jo hakuvaiheessa mahdollisuutta opiskella omaehtoisesti työttömyysetuudella.​

Kuvaus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Uudet tutkinnon perusteet astuvat voimaan 1.8.2018.
Koulutus aloitetaan tällä hetkellä voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisesti Hoidon ja huolenpidon opinnoilla.
Toteutuksessa otetaan huomioon uudet tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset, jolloin opinnot voidaan tunnustaa uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti suoritetuiksi Terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen tutkinnon osaksi.
Tutkinnon muodostuminen 1.8.2018 lähtien Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.
Osaamisaloihin sisältyy neljä pakollista tutkinnon osaa, joista kaksi ensimmäistä pakollista tutkinnon osaa Kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä Terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen tulee suorittaa hyväksytysti näytöissä ennen kahden muun pakollisen tutkinnon osan näyttöjä.
Osaamisalana voidaan valita esim. Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala, Vammaistyön osaamisala.
Osaamisalan tarjonta ja toteutustapa määräytyvät kulloinkin Ammattiopisto Lappian tarjonnassa olevien osaamisalojen mukaisesti. Toteutustapa voi joissain tilanteissa vaihdella päivä-, ilta-, monimuoto- tai työ- ja verkkopainotteisina toteutuksina riippuen eri ryhmien tarjonnasta.
Opiskelijan tulee sisällyttää tutkintoonsa vähintään yksi 15 osaamispisteen laajuinen valinnainen tutkinnon osa.

Hinta

Koulutus on tutkinnon suorittajalle maksuton

Hakuaika

30.11.2017 asti

Hakeutuminen

Lisätietoja

Tuulikki Haarakoski, tiimivastaava aikuiskoulutus

Puh: 040 510 4136

etunimi.sukunimi@lappia.fi

 

 

Toteuttaja

Ammattiopisto Lappia

Liitteet

Lähihoitaja esite kevät 2018.pdf