Vanhustyön erikoisammattitutkinto - omaehtoisena tai oppisopimuskoulutuksena

Koulutustyyppi

Tutkintoon johtava koulutus

Koulutus alkaa

9.1.2017

Paikkakunta

Kemi, Muonio

Kohderyhmä

Vanhustyön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on sosiaali- ja terveysalan tutkinto ja työkokemusta vanhustyöstä. Tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Lisäksi voit erikseen tiedustella yksittäisen tutkinnon osan suorittamismahdollisuutta tai täydentää ja suorittaa loppuun aiemmin aloittamasi vanhustyön erikoisammattitutkinto

Kuvaus

Vanhustyön erikoisammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Puuttuvan ammattitaidon hankkiminen ja vaadittavan osaamisen osoittaminen työpaikoilla tutkintotilaisuuksissa määräytyy aina yksilöllisesti henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.
Koulutus alkaa tammikuussa 2017 yhteisellä orientoitumisella ja henkilökohtaisen suunnitelman laatimisella. Mikäli osanottajia on riittävästi, toteutetaan lähiopetus kahdessa ryhmässä Kemissä ja Jokivarren ryhmälle Muoniossa. Kemin ryhmässä lähiopetus toteutuu iltaisin ja lauantaisin. Keskimäärin kuukaudessa iltoja on 2-3 (klo 16.30 – 20.30) ja
1 lauantaipäivä (klo 8.30 – 15.00).
Muoniossa lähiopetus toteutetaan päiväopintoina keskimäärin kahtena päivänä kuukaudessa
(klo 8.30 – 15.00). Molempiin toteutuksiin sisältyy ohjattua etäopiskelua, verkko-opiskelua ja työssäoppimista.
Koko tutkinnon suorittamiseen on varattu lähiopetusaikoja

• Kemin ryhmälle 30 iltaa ja 6 lauantaita 

• Jokivarren ryhmälle Muoniossa 28 päivää

Mikäli olet jo suorittanut esim. valinnaisena tutkinnon osana Saattohoidon tai Muistiosaajan, lyhenee koulutusaikasi noin ½ vuodella (lähiopiskelupäiviä pakollisissa tutkinnon osissa on Kemissä 20 iltaa ja 4 lauantaita, Muoniossa 19 päivää). 
Työssäoppiminen tapahtuu omalla tai koulutuksen aikana sovittavalla työpaikalla. Vanhustyön osaaminen osoitetaan työpaikoilla järjestettävissä tutkintotilaisuuksissa. Koulutukseen sisältyy myös vanhustyön kehittämistehtävä, joka voidaan tuottaa omalle työpaikalle osana työyhteisön vanhustyön kehittämistä.

Hinta

Tutkintomaksu 58 €. Osallistumismaksu omaehtoisessa koulutuksessa on 320 € (80 €/ tutkinnon osa). Oppisopimuskoulutuksessa ei peritä osallistumismaksua.

Hakuaika

9.12.2016 asti

Hakeutuminen

Lisätietoja

​Tuulikki Haarakoski, puh. 040 510 4136

Oppisopimusasioissa

Aila-Kaija Hjulberg, puh. 040 775 1438 tai

Katja Jaako-Körkkö, puh. 040 648 2942

 

etunimi.sukunimi[at]lappia.fi

Liitteet

VHEAT esite 2017-2018.pdf