Sosiaali-ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja työ- ja verkkopainotteinen

Koulutustyyppi

Tutkintoon johtava koulutus

Koulutus alkaa

10.8.2016

Paikkakunta

Muonio

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu aikuisille, joilla on jo kokemusta työelämästä, mutta ammatillinen perustutkinto puuttuu tai toiveena on kokonaan uuden ammatin hankinta.
Hakijoilta edellytetään sosiaali- ja terveysalalla vaadittava hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys sekä soveltuvuutta alalle. Maahanmuuttajien osalta tarkistetaan suomen kielen taidon riittävyys ja tarvittaessa järjestetään lähtötason arviointi.

Kuvaus

Tutkinnon suorittaminen alkaa orientoitumisvaiheella, jolloin laaditaan henkilökohtainen suunnitelma ja sovitaan tutkinnon suorittamisen etenemisestä, puuttuvan ammattitaidon hankkimistavoista ja ammattitaidon näyttämisestä lähihoitajan työtehtävissä työpaikoilla.
Orientaatiojakson aikana sinut perehdytään tutkinnon perusteisiin, vaadittavaan ammattitaitoon, näyttötutkinnon suorittamiseen ja käytettäviin opiskelumenetelmiin ja välineisiin.
 
Osaamisala
Muoniossa on osaamisalana kuntoutus.  Halutessasi suuntautua muille osaamisaloille esim. ensihoito, vanhustyö, sairaanhoito- ja huolenpito, lasten- ja nuorten hoito ja kasvatus, vammaistyö ja mielenterveys- ja päihdetyö sinulla on mahdollisuus opiskella ne Ammattiopisto Lappialla Kemissä. 
 
Valinnainen tutkinnon osa 
Vanhusten kotihoito ja huolenpito. Valinnaiseksi tutkinnon osaksi voit hakea osaamisen tunnustamista aiemmin suorittamastasi toisen asteen perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta tai niiden tutkinnon osista. Mikäli tutkinnon tai sen osan suorittamisesta on kulunut aikaa, tarkistetaan aina kyseisen alan osaamisen ajantasaisuus.

Hinta

Hakijoille järjestetään opettajahaastattelut 08.05.2017 Muoniossa. Näyttötutkinnosta peritään tutkintomaksuna 58 €, Muutoin koulutus on tutkinnon suorittajalle maksuton.

Hakuaika

Jatkuva haku

Hakeutuminen

Lisätietoja

​Toimipaikkapäällikkö Kyllikki Kurki 050 310 9306

kyllikki.kurki@lappia.fi

Päätoiminen tuntiopettaja Riitta Pistokoski  050 4611 337

riitta.pistokoski@lappia.fi

Toteuttaja

Ammattiopisto Lappia