SILTA-koulutus

Koulutuksella työstä työhön

SILTA-koulutus on ammatillista työvoimakoulutusta irtisanottaville tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille.
Koulutuksessa irtisanottava vahvistaa omaa osaamistaan tai kouluttautuu kokonaan uudelle alalle. Tavoitteena on mahdollisimman nopea uudelleen työllistyminen. Tukemalla kouluttautumista yritys parantaa irtisanottavien työntekijöidensä työllistymismahdollisuuksia.

SILTA-koulutus toteutetaan yhteistyössä yritysten, TE-palveluiden ja Ammattiopisto Lappian kanssa. Esimerkkejä koulutuksista löydät koulutuskalenterista.


Työntekijä

Osallistu Yksilölliseen MuutosKoulutukseen

Käytännönläheisellä ammatillisella koulutuksella parannat mahdollisuuksiasi nopeaan työllistymiseen työelämän muutostilanteessa. Koulutukseen pääsy edellyttää, että työnantajasi on tehnyt TE-hallinnon kanssa sopimuksen Yksilöllisen MuutosKoulutuksen toteuttamisesta.

Koulutuksessa

saat tietoa työllistävistä aloista ja uusista kiinnostavista työtehtävistäsaat ohjausta työssäoppimispaikkojen/työpaikkojen hakemiseen ja jatkosuunnitelman laatimiseenpäivität työhakutaitosihankit uuden ammatin saat korotettua ansiopäivärahaa ja kulukorvauksen koulutuksen ajalta

 

Koulutus käynnistyy orientoivalla jaksolla ja jatkuu henkilökohtaisesti räätälöidyllä ammatillisella koulutuksella.
Orientoivalla jaksolla (1 - 10 päivää) saat vinkkejä ansioluettelon ja työhakemuksen laatimiseen ja keskusteluissa oppilaitoksen asiantuntijan kanssa löydät vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Mitä osaan? Mihin osaamistani voi hyödyntää?Mitä minun tulee oppia ja millaista osaamista hankkia päästäkseni uuteen työhön/toiveammattiini?Mitkä alat työllistävät parhaiten paikallisesti ja valtakunnallisesti?Mille aloille/ammatteihin kannattaa kouluttautua? Mitä olen valmis tekemään työllistyäkseni? (esim. muutto toiselle paikkakunnalle, kouluttautuminen, työnhakuun käyttämäni aika)Mistä löydän tietoa työpaikoista ja miten niihin haetaan?

 

Ammatillinen koulutus voi olla lisä- ja täydennyskoulutusta tai voit suorittaa kokonaan uuden tutkinnon tai tutkinnon osan. Koulutuksen laajuuteen ja kestoon vaikuttaa työnantajasi rahallisen panostuksen suuruus ja oma koulutustarpeesi.

Koulutuksen pituus voi olla esimerkiksi 1 - 10 kuukautta. Koulutukseen sisältyy aina työssäoppimista, joten saat runsaasti uusia työelämä- ja yrityskontakteja. Tiedustele omalta työnantajaltasi mahdollisuutta lähteä mukaan. 


Työnantaja

Tue irtisanottavan henkilöstösi osaamista ja uudelleen työllistymistä

SILTA-koulutus antaa yritykselle mahdollisuuden kantaa vastuuta työntekijöidensä tulevaisuudesta, kun työt loppuvat ja yritys irtisanoo tuotannollisista tai taloudellisista syistä henkilöstöään. Tavoitteena on lisätä koulutuksen avulla ammatillista osaamista niin, että uudelleen työllistyminen on nopeaa.

SILTA-koulutuksessa opiskelija voi vahvistaa olemassa olevaa osaamistaan tai kouluttautua kokonaan uudelle alalle. Lisäksi SILTA-koulutus voi pitää sisällään tukea muutoksen kohtaamiseen, osaamiskartoituksen ja työnhakuvalmennusta.

Koulutuksen toiminta-alueena on koko Suomi ja mukana on kaikkiaan 15 ELY-keskusta, 17 TE-toimistoa ja 21 oppilaitosta. Koulutusprosessin valmistelu hoidetaan aina yritystä lähimmän TE-toimiston toimesta joustavasti omalla alueella.

Koulutus käynnistyy 1 - 10 päivän pituisella orientoivalla jaksolla, johon kuuluu muun muassa muutoksen kohtaaminen, osaamiskartoitus, urasuunnitelma, työnhakuvalmennus, työllistymismahdollisuuksien kartoitus ja tutustumista eri aloihin ja koulutuksiin.

Koulutus jatkuu ammatillisella koulutuksella, jonka laajuuteen ja kestoon vaikuttaa yrityksen rahallisen panostuksen suuruus ja henkilön koulutustarve. Pituus voi olla esimerkiksi 1 - 10 kuukautta. Koulutuksen koordinoinnista vastaa Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK. Mukana on yli 20 oppilaitosta eri puolilta Suomea.

Kustannukset yritykselle

SILTA-koulutuksen kustannuksista ELY-keskus ja työnantaja vastaavat yhdessä. Yrityksen maksuosuus koulutuksen kustannuksista on 20 prosenttia ja loput 80 prosenttia kustantaa ELY-keskus. Esimerkiksi yrityksen tekemällä 2000 euron koulutusinvestoinnilla irtisanottava henkilö saa noin 8 kuukauden pituisen koulutuksen.
 

SILTA_koulutus_kustannusten_jako.jpg 

Lisätietoja saat oman alueesi TE-toimiston muutosturva-asiantuntijalta ja TE-toimiston palveluista yrityksen muutostilanteista.

 

Ota yhteyttä

Asiakkuusvastaava Meeri Linna, puh. 050 314 6448, meeri.linna(at)lappia.fi

 

SILTA-koulutus_logo.jpg      logo te-palvelut.jpg      ely_logo.JPG