Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, lähihoitaja

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala antaa sinulle perusvalmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan/potilaan hoitoa mielenterveys- ja psykiatrisen hoidon erilaisissa toimintaympäristöissä.

Työssäsi lähihoitajana autat erilaisissa elämäntilanteissa mielenterveydellisistä ongelmista, kriiseistä sekä päihteiden ja huumeiden riippuvuusongelmista kärsiviä ihmisiä. Suunnittelet, toteutat ja arvioit hoitoa yhdessä asiakkaan, perheen ja muiden asiantuntijoiden kanssa sekä tuet asiakkaan kuntoutumista. Moniammatillisen työryhmän jäsenenä käytät erilaisia hoito- ja huolenpitotyön menetelmiä.

Tärkeimpiä ammattitaitosi ydinosaamisalueita mielenterveyden ja päihdetyön lähihoitajana ovat asiakaslähtöisyys sekä yhteistyö-, vuorovaikutus-, viestintä- ja ongelmanratkaisutaidot.

Työssäoppimispaikkoja ja työpaikkoja voivat olla

  • psykiatriset sairaalat
  • päiväsairaalat
  • kuntoutuskodit ja tuettu asuminen
  • päivätoimintakeskukset ja asumispalveluyksiköt
  • kotihoito, perhehoito ja pienkodit
  • päihdetyön kuntoutuslaitokset
  • nuorisoasemat, nuorisokodit, erityislastenkodit ja koulukodit
  • vastaanottokodit, järjestöt ja sopeutumisvalmennuskeskukset.
Hakeminen

Kevään haku sekä nuorille että aikuisille on 23.2. - 15.3.2016.

Peruskoulun ja lukion suorittaneet hakevat yhteishaussa Opintopolun kautta > hakuohjeet

Aikuiset, tutkinnon suorittaneet ja ammatin vaihtajat hakevat erillishaussa > hakuohjeet