Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Lähihoitajaopiskelija hoitaa potilasta.   Työ lähihoitajana on antoisaa ja mielenkiintoista. Se on vastuullista työtä, jota tehdään erilaisten ihmisten kanssa. Lähihoitajana voit työskennellä kodeissa, vastaanotoilla, sairaaloissa, pienkodeissa, kouluissa jne. Työhösi kuuluu asiakkaan jokapäiväisistä tarpeista huolehtimista, hoitoa ja huolenpitoa, ohjausta, kasvun ja kehityksen sekä kuntoutumisen tukemista. Työssä korostuu potilaiden ja asiakkaiden turvallisuus ja toiminnan vastuullisuus.

Koulutuksessa teoriaopinnot toteutetaan käytännönläheisillä ja monipuolisilla menetelmillä. Työssäoppimisen jaksoja on runsaasti koko koulutuksen ajan erilaisissa sosiaali- ja terveysalan yksiköissä kotimaassa ja halutessasi myös ulkomailla. Henkilökohtainen opintosuunnitelma varmistaa monipuolisen ammattitaidon ja yksilöllisten toiveidesi huomioonottamisen. Opetus on kehittyvää ja uutta kokeilevaa. Opiskelijat voivat mm. valita kansainväliseen toimintaan tähtäävän 10 opintoviikon suuruisen ja n. kolme viikkoa kestävän Afrikassa suoritettavan opintokokonaisuuden (ks. opiskelijoiden kirjoittama matkablogi).

Lähihoitajakoulutuksessa on yhdeksän koulutusohjelmavaihtoehtoa, joista Ammattiopisto Lappiassa toteutetaan tällä hetkellä seitsemän. Toteutettavien koulutusohjelmien määrään vaikuttavat opiskelijoiden tekemät valinnat ts. oppilaitos toteuttaa tarjoamistaan koulutusohjelmista ne, joihin on riittävästi hakijoita. Päätökseen toteutettavista koulutusohjelmista vaikuttaa myös alueen työvoiman tarve. Koulutusohjelmavalinnat tehdään yhteisten ammattiopintojen päättymisvaiheessa.
 
Koulutusohjelmaopintojen aloittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut hyväksyttävästi tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot: Kasvun tukeminen ja ohjaus (16 ov), Hoito ja huolenpito (22 ov) sekä Kuntoutumisen tukeminen (12 ov). Lupa koulutusohjelmaopintoihin siirtymisestä anotaan kirjallisesti koulutusalavastaavalta.

Kaikista koulutusohjelmista valmistuvien tutkintonimike on lähihoitaja. Lähihoitaja on terveydenhuollon ammattihenkilölaissa nimikesuojattu ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdot täyttävä ammattihenkilö. Lähihoitajan työtä säätelevät sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö, normit sekä ammattietiikka. Tutkinto rekisteröidään terveydenhuoltohenkilöstön ammatinharjoittamislainsäädännön (L559/1994) ja terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen (A1121/1992) mukaisesti Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksessa, joka valvoo ammatinharjoittamista.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijan terveydentilan tulee olla sellainen, ettei se ole esteenä alan opiskelulle ja ammatissa toimimiselle. Sosiaali- ja terveysalan koulutukseen hakeutuvien on hyvä ottaa huomioon, että
  • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä krooniset ihottumat ja allergiat voivat vaikeuttaa opiskelua tai myöhemmin työelämässä selviytymistä
  • ala ei sovellu päihteiden väärinkäyttäjille
  • mahdollinen veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa työhön sijoittumista.
Lähihoitajaksi voit opiskella hyvinvointialalla Kemissä ja Muonion toimipaikassa. Kolarissa.