Laadunhallinta Ammattiopisto Lappiassa

Ammattiopisto Lappian laatu

  • on arvojen mukaista toimintaa
  • luo yhteistä hyvää ja johtaa asetettuihin tavoitteisiin
  • tukee henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointia
  • on uudistuvaa osaamista, joka varmistaa tulevaisuuden menestyksen
  • tuo entistä enemmän tyytyväisiä asiakkaita - opiskelijoita ja yhteistyökumppaneita.

Laatu kuuluu kaikille lappialaisille ja jokainen on vastuussa toimintansa laadusta.

Ammattiopisto Lappian toiminta-ajatus, arvot ja visio

Laatutyön organisointi

Ammattiopisto Lappian laadunhallintaa ja sen kehittämistä organisoi ammattiopiston johtoryhmä. Laadun kehittämiseksi voi antaa palautetta seuraavilla verkkosivustoilla olevien palautelomakkeiden kautta:

Toimintajärjestelmä

Laatu muodostaa työterveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden kanssa yhdessä Ammattiopisto Lappian toimintajärjestelmän, joka ohjaa jokaisen lappialaisen käytännön arkityötä.

Laadun ABC tulostettavassa muodossa (pdf)

Voit myös antaa palautetta Ammattiopisto Lappian ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian tukipalveluista.